Pavilon profesora Dyra

Pavilon profesora Dyra je prvním ze zamýšlených komplexních zásahů do areálu Ústavu hematologie. Po padesáti letech od posledních významných zásahů do urbanismu nemocnice je to nutný krok do 21. století. Pro architekta je to výzva i v širším kontextu společenských změn vnímání tvorby měst. Po letech překotné urbanizace, řídnutí struktury a chaotického rozšiřování sídel převládá ve společnosti snaha o návrat maxima funkcí do jejich center. Ústav hematologie obhájil své umístění v centru Prahy. A aby plnil svou funkci špičkového vědeckého pracoviště, potřebuje špičkové zázemí. Moderní budova naplněná sofistikovanými provozy a vybavená aktuálními technologiemi pro kvalitu prostředí, bezpečnost i estetičnost je ideálním standardem pro budoucnost areálu.

Nadzemní část stavby, která tvoří méně než polovinu jejího objemu, je tvaru jednoduchého hranolu. Je ořezávána a modifikována okolím, tedy uliční čárou a hmotou sousedních historických budov. Podzemní část pak vyplňuje celý prostor mezi stávajícími objekty nemocnice. Postupně se objekty pod zemí propojí. Těch několik os a směrů komunikace mezi stávajícími objekty vytváří vnitřní napětí domu, kde nejvíce vyniká prostor schodiště. 

Materiálově je objekt řešen střídmě, jednoduché okenní otvory přes více podlaží se v pravidelném rytmu střídají s plnými stěnami. Důraz je kladen na proporční vyváženost, jednoduchost a racionalitu stavby. Historické fasády se zrcadlí v ploše skla jako vzdálená variace na Snozziho Monte Carrasso.

Autorská zpráva
Foto: Zdeněk Porcal

Autor: Ing. arch. Václav Čermák
Spoluautoři: Ing. arch. Ondřej Šperl, Ing. arch. Václav Kolínský
Hlavní projektant: Kania
Realizace: 2020–2022
Celkový obestavěný prostor: 5919 m3
Celková zastavěná plocha: 460 m2
Celková užitná plocha: 1277 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Tak mi připadá, že když architekti neví, co s fasádou, vymyslí zrcadlo. Ale co se bude zrcadlit ve dvou zrcadlech proti sobě? A to ani nemluvím o nebezpečí pro ptáky.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*