Přednáška: Kostel sv. Michala v Olomouci

Jeho objednavatelé, architekti a jeho typ
Přednáší Rostislav Švácha
středa 9. května 2012 v 15.30 h
Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro

 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Vás zve na přednášku pořádanou v cyklu „Collegium historiae artium“.
 
 
Kostel sv. Michala v Olomouci (16761699) patří k nejzajímavějším sakrálním stavbám sklonku 17. století v českých zemích už svým neobvyklým tříkupolovým schématem. Jméno jeho autora prameny zatím neprozradily; pravděpodobně to byl Giovanni Pietro Tencalla. Biskup Karel Lichtenštejn-Kastelkorn poradil převorovi olomouckých dominikánů Antonínu Peretiovi, aby dokončení kostela svěřil Domenikovi Martinellimu. Z typologického hlediska se kostel podobá emporové hale. Přednáška srovná olomoucký chrám s jinými tříkupolovými kostely v Benátkách, Lvově a Neapoli a pokusí se odpovědět na otázku, jakou roli hraje u typů kostelních staveb jejich konstrukční systém.

  

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*