PŘIJĎTE DISKUTOVAT S ARCHITEKTY O ARCHITEKUŘE!

Česká komora architektů (ČKA) pravidelně pořádá setkání OTTA (Otevřený think tank architektů), která probíhají ve formě panelové diskuse a jsou věnována konkrétnímu okruhu. Do konce roku 2013 proběhnou tato setkání hned čtyři. Rezervujte si svůj čas a zúčastněte se přínosné diskuse, která je určena nejen architektům, ale i široké veřejnosti. Tuto zimu to na Komoře zkrátka žije!


Akce OTTA nabízejí otevřenou platformu pro debaty nad profesními a společenskými otázkami, které s profesí architekta souvisejí. Pro každé setkání je zvoleno konkrétní téma, uvedené vstupním příspěvkem, a poté následuje moderovaná diskuse. Výstupem jsou konkrétní náměty a doporučení pro směřování ČKA. Garantem platformy OTTA je člen představenstva ČKA Petr Lešek.
Pro zbytek letošního roku si Komora připravila atraktivní témata, která k debatě přitáhnou nejen odborníky, ale i laiky a milovníky architektury. Poprvé v historii konání diskusí OTTA ČKA vyjede do jednoho z koutů České republiky. V rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015 zavítá do západočeské metropole. 19. listopadu zde Kulturní centrum Papírna hostí OTTU na téma Aktivismus a participace v architektuře.
Na půdě ČKA se poté uskuteční další tři akce s neméně zajímavou tematikou. 20. listopadu budou vítáni všichni, kteří se zajímají o organizaci The American Institute of Architects (AIA) a bohaté zahraniční zkušenosti předních českých architektů. 28. listopadu pak ústředním tématem bude pozice hlavního architekta a 10. prosince bude OTTA řešit vliv povodní na architekturu.

Anotace a termíny diskusních setkání OTTA:

AKTIVISMUS A PARTICIPACE V ACHITEKTUŘE
Termín: 19. listopadu 2013, 14-18 h
Místo: Kulturní centrum Papírna Plzeň, Zahradní 173, Plzeň
, www.pap-rna.cz
Moderátor: Petr Klíma, architekt, člen sdružení Plzeň 2015
Pořadatel: ČKA a Plzeň 2015, o. p. s.
Setkání proběhne v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. Zaměří se na iniciativy, které se v řadě českých měst věnují architektuře a veřejnému prostoru a také s nimi spojeným tématům participace a zapojování veřejnosti, demokracie a občanské společnosti. Cílem akce je poskytnout občanským iniciativám možnost propojení, vzájemného informování a podpory. Smyslem think tanku bude rovněž definování vhodné pozice ČKA v této oblasti. Na akci od 19 hodin naváže vernisáž výstavy studentských prací Virtuální Plzeň I.

AIA A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Termín: 20. listopadu 2013, 17-20 h
Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1

Moderátor: Jaroslav Šafer, člen představenstva ČKA, architekt s devatenáctiletou zahraniční praxí v Anglii a Austrálii
Účastníci panelové diskuze: Ladislav Lábus (HFAIA), Petr Bílek (AIA), Tomáš Bitnar (AIA) a Otto Dvořák (AIA)
Pořadatel: ČKA
Panelová diskuze s českými členy The American Institute of Architects (AIA) nastíní působení a vliv této organizace. Mezi účastníky diskuse nebude chybět ani nově zvolený děkan FA ČVUT a první český čestný člen organizace (HFAIA) Ladislav Lábus, kterého ČKA před rokem k tomuto velkému uznání jeho profesní kvality doporučila. Přijďte využít jedinečnou příležitost potkat a promluvit si s členy AIA o jejich osobních zahraničních zkušenostech.

MĚSTSKÝ ARCHITEKT
Termín: 28. listopadu 2013, 17-20 h
Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1

Moderátor: Marek Janatka, autorizovaný architekt a Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování
Pořadatel: ČKA
Jaký je smysl městského architekta a jaká je náplň jeho práce? Má se jeho pozice vynucovat zákonně, nebo naopak ponechat rozhodnutí na samotných městech? Zváni jsou jak stávající, tak minulí městští architekti, tak zástupci měst, kde tato pozice funguje.

POVODNĚ A ARCHITEKTURA
Termín: 10. prosince 2013, 17-20 h
Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc

Akci připravují:
Jiří Vítek – vodohospodář, odborník na hospodaření s  dešťovou vodou
Štěpán Špoula – krajinářský architekt
Klára Salzmann – krajinářský architekt
Pořadatel: ČKA
Povodně a architektura.  Jak spolu souvisí a jak můžeme povodně architekturou a územním plánem ovlivnit? Týká se nás vůbec téma povodní? Jaké máme možnosti?  Co můžeme udělat pro optimalizaci vody v krajině? Jak souvisí řešení veřejného prostoru se zadržováním vody ve městě? Využíváme dostatečně všechny možnosti pro maximální zadržení vody v území?
Budeme rádi, pokud se setkání zúčastníte a pomůžete nám nastartovat diskuzi na tak důležité téma.

Z důvodu omezených kapacit prosím hlaste svoji účast na adresu michaela.rygrova@cka.cc nebo telefonicky na 257 532 285.
tisková zpráva ČKA
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*