PIR desky DELTA-MAXX POLAR

Zateplení střechy prostřednictvím PIR desek je z hlediska tepelně-technických vlastností naprosto skvělá věc, jen je potřeba přizpůsobit tvarově střechu jejich pokládce tak, aby se veškeré detaily vyřešily co nejkomfortněji a z hlediska funkčnosti spolehlivě. PIR desky představují efektivní a energeticky úsporné řešení konstrukcí šikmých střech. Při malých tloušťkách dosahují naprosto skvělých tepelně-technických parametrů. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK v praxi znamená, že při tloušťce desky 100 mm (kdy součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m2K) splníme požadavky tepelně-technických norem. Při tloušťce desky 240 mm (U = 0,094 W/m2K) jsme již překročili limity pro pasivní domy.

Druhou stránkou mince je ovšem provedení. Pro pokládku desek je potřeba vytvořit ideální podmínky, střechu tvarově přizpůsobit tak, aby se veškeré detaily vyřešily co nejkomfortněji a z hlediska funkčnosti spolehlivě. Zásadní je návrh střechy bez zbytečných tvarových komplikací, pak je pokládka desek maximálně efektivní. Proto jsou vítány střechy jednoduchých tvarů – například sedlové, bez krokevních přesahů. Pokud jsou krokevní přesahy požadovány, doporučuje se je vytvořit pomocí dodatečně kotvených krokevních námětků. Proč? Zásadou číslo jedna je vzduchotěsné provedení parozábrany ve všech spojích a napojení, s napojením na veškeré přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy ještě před samotnou pokládkou desek. Ke správnému provedení je potřeba instalovat bednění (záklop). Cenu tohoto deskového zateplovacího systému kompenzujeme tím, že v případě pohledového bednění a krokevních prvků ze strany interiéru máme vlastně hotovo, bez dalších investic do konstrukčně náročných podhledových vrstev. V opačném případě musíme počítat s vyššími náklady dle rozsahu prací spojených s dodatečně aplikovaným podhledem.

Bednění je základem pro položení a zároveň komfortní vzduchotěsné zpracování na něm položené parozábrany. Pokud někdo tvrdí, že toto provede bez bednění z důvodu úspor, nezbývá než popřát „hodně štěstí“.

Na vzduchotěsně provedenou parozábranu se aplikují PIR desky. Pokládka je jednoduchá do chvíle, než narazíme na konstrukční prostupy v podobě střešních oken nebo vikýřů. Zde přichází na řadu znalost problematiky těchto citlivých míst a řemeslná zručnost. Pokud v takových místech nezpracuji desku technicky správným způsobem, mohu dosti významně celé dílo poškodit.

Proto je nezbytné vědět, co děláme, jak to máme správně provést, a s tímto faktem s dostatečným předstihem obeznámit investora, aby si zajistil dostatek finančních prostředků.

Na nejrůznějších audiovizuálních platformách se ve snaze „prodat desku“ předhánějí nejrůznější „odborníci“ v demonstraci jednoduché aplikace. Důvodem je vyvolat v zákazníkovi pocit, že pokládka není o nic složitější než si zavázat tkaničku u boty. Zajímavé je, že mnozí prodejci těchto desek o skutečně funkčním způsobu provedení mají zcela nedostatečné znalosti. Nebo je mají, ale v obavách, že by jimi mohli vystrašit zákazníka a ohrozit samotný prodej, raději účelově mlčí.

Společnost DÖRKEN se výrobou a distribucí PIR desek pod názvem DELTA-MAXX POLAR zabývá nejen obchodně, ale především technicky. V tomto ohledu informace ohledně techniky zpracování a správně provedené pokládky nemají zákazníka odradit, jak by se mohlo zdát, ale naopak připravit na realitu potřebnou pro dosažení spolehlivě funkčního díla, a to nejen na „papíru“, ale především v reálném provozu. Jsem přesvědčen, že je lepší, když zákazník předem zjistí, že tento druh tepelného izolantu není pro jeho střechu z jakéhokoliv důvodu vhodný, než aby tuto nepříjemnou pravdu zjistil až během realizace nebo v horším případě po dokončení kvůli výskytu těžce odstranitelných vad.

Karel Bulín, technik společnosti DÖRKEN, Zhotovitelem střechy na fotografiích je společnost Střechy Chýna Kamenice nad Lipou
Tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*