Přístavba školky ve Velké Bystřici

Hmota novostavby je přízemní s mírně zkosenou pultovou střechou. Její nejnižší část přiléhá k proluce rovnoběžné s opěrnou stěnou na východní straně pozemku. Do zahrady je otevřena západní strana, zdůrazněná loubím. Loubí tvoří zároveň nenásilný přechod prosklené části heren a ložnic do zahrady. Vzhledem k lehce sklonitému terénu pozemku je výškový přechod mezi vstupní lodžií, loubím a zahradou vyrovnán zatravněnými stupni.
Herny a jejich zázemí tvoří vestavěný blok, vsazený do vnější obálky obvodové zdi. Obvodové zdi člení svislé okenní otvory, prosklené stěny anebo jsou úplně perforovány vstupní lodžií a loubím. Obloženy byly svisle kladenými smrkovými palubkami, fasádu heren tvoří eurookna a deskovka, povrchově upravená lakem šedého odstínu.
Provozní a dispoziční řešení je založeno na propojení rekonstruované stávající budovy s přístavbou dvou oddělení. Součastně je umožněn samostatný vstup do nové budovy a přímý vstup na zahradu. Na vstupní lodžii navazuje zádveří a blok zázemí (šatny zaměstnanců, dětí, umývárny dětí). V centru dispozice je hala, ze které je chodbou a proskleným krčkem přístupná starší budova a také herny.

Autorská zpráva

Investor: město Velká Bystřice, zastoupené starostou Ing. Markem Pazderou a místostarostou Mgr. Ivo Slavotínkem
Autoři: Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. arch. Karel Prášil
TDI: Ing. Milan Svoboda
Dodavatel: Horstav Olomouc spol. s r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*