Přístavba u školy

Přístavba odborných učeben je dvoupodlažní s pultovou střechou. Přiléhá k tělocvičně a spojovacímu krčku hlavní budovy školy. Jde o kubickou stavbu s minimalistickým členěním fasád. Nosnou konstrukcí monolitického železobetonového stropu a střechy jsou vzrostlé a rozsochaté dubové kmeny, které jsme zbavili kůry. Díky celoplošnému prosklení ze severní strany jsou dobře vidět. U severní strany objektu se nachází i část školního parku s dřevinami – kmeny v interiéru posilují pocit prolínání vnějšího a vnitřního prostoru. Stromy jsme instalovali tak, aby plnily svou nosnou funkci a současně vytvářely představu, že kmeny s větvemi prorůstají oběma podlažími.
 
V prvním podlaží přístavby jsou dílny s přípravnou a garáž, ve druhém třídy informatiky, přírodovědy a jazykové výuky. Prostorové členění je strohé, komunikačně jednoduché, v místě napojení na krček starší budovy je v obou podlažích foyer se sedačkami a herními stolovými prvky. V interiéru se pohledově uplatňují betonové tvárnice, což determinovalo barevné řešení: šedá, bílá a dřevo. V kontrastu k tomu jsme instalovali výrazné barevné prvky: dveře, zárubně, nábytek.
 
Stavební materiál: litý betonový strop prvního podlaží, dřevěný záklop stropu druhého podlaží, hrubozrnné betonové tvárnice v učebnách a na chodbách, velkoplošné prosklení s minimálním členěním a hrubě opracované dubové kmeny vytváří čitelný a čistý prostor určený pro soustředění a vzdělávání. Pohledově se uplatňující substance materiálů včetně stromosloupů vyvolaly nezbytnost kvalitního stavebního provedení.

Kromě originální dubové konstrukce je třeba ještě zdůraznit, že objekt je napojen na systém tepelných čerpadel země-voda. Dešťové vody se odvádějí do zasakovací nádrže ve školní zahradě. Přístavba je tak propojena s přírodou nejenom pohledově a materiály, ale i funkčně a provozem.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*