Přístavba ZŠ v Čakovicích

Přístavba základní školy v Praze-Čakovicích doplňuje stávající budovu v Jizerské ulici a vytváří s ní celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci projektu upravena do režimu obytné zóny. 

Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. 

Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor. Na celkově pozitivní atmosféru uvnitř budovy má příznivý vliv špičkové akustické řešení nejen učeben, ale také společných prostor chodeb a tělocvičny.

Autorská zpráva

Ateliér: Med Pavlík architekti
Autoři: Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Pavlík
Umístění objektu: Praha 9 – Čakovice
Zahájení projektu: 10/2015
Dokončení realizace: 2019

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*