Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce

Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie. Standardy jejího využívání v jednotlivých zemích se tak postupně rodí z mezinárodní spolupráce. Díky iniciativnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu je Česko v této oblasti velmi aktivní. Nejnověji se český zástupce zapojil do přípravy vznikající nadnárodní platformy Global BIM Network. Ta má propojit veřejné instituce zabývající se zavedením metody BIM napříč celým světem a vytvořit tak skutečně globální platformu pro sdílení zkušeností a aktivit.

Digitalizace stavebnictví je jednou z největších výzev, která před tímto oborem stojí. Většina vyspělých států za cestu jak tento úkol zvládnout, zvolila metodu BIM. Na základě rozhodnutí vlády ČR se počítá s jejím využíváním pro veřejné stavební zakázky, jejichž hodnota přesáhne 150 milionů korun (tak zvané nadlimitní zakázky) postupně od roku 2023. Do té doby se musí na její uvedení do praxe připravit všichni veřejní zadavatelé stavebních zakázek a s nimi i celý stavební sektor. Přípravou standardů a podpůrných materiálů byl Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřen odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Ten se snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Potvrzením správnosti tohoto přístupu i oceněním českých expertů a naší společné tříleté činnosti je přizvání českého zástupce do přípravného výboru nové platformy Global BIM Network. Její zakládající summit se uskuteční 17. března letošního roku.

Od Asie, přes USA po Evropu
Česko je, díky aktivnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu a odboru Koncepce BIM agentury ČAS, dlouholetým iniciativním členem EU BIM Task Group, která funguje v rámci zemí Evropské unie. Svědčí o tom i letošní znovuzvolení českého zástupce do řídícího výboru této evropské organizace. Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM a podílet by se měly také zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka či sdružení BIM Afrika.

„BIM je inspirativní. Digitalizace motivuje lidi ke spolupráci a umožňuje jim společně hledat odpovědi na výzvy, před kterými stavebnictví stojí,“ říká Adam Matthews, ředitel pro mezinárodní spolupráci Centre for Digital Built Britain působícího při univerzitě v Cambridge a jeden z iniciátorů vzniku GBN. „Naše partnerství s vládami celého světa, ale i se zástupci průmyslu a globálních institucí, může být důležitým impulsem pro digitalizaci celého odvětví. Otevírá totiž dveře pro propojení různých myšlenek, kultur, ale i lidí napříč celou planetou. Global BIM Network bude platformou pro vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, které nás přiblíží Stavebnictví 4.0″

Ustavující summit Global BIM Network je plánován na 17. března 2021. Předcházet mu bude série webinářů, které budou probíhat mezi 3. a 11. březnem 2021, kde bude český zástupce aktivně prezentovat naše společné zkušenosti. Už nyní pracuje přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí spoluprací na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy. V prosinci se podařilo uspořádat také dvojici workshopů pro zástupce veřejné správy z celého světa. Na jednotlivé webináře se mohou zájemci registrovat na stránkách Global BIM Network. Účast na webinářích je otevřena všem zájemcům jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

„Metoda BIM se velmi dynamicky vyvíjí. Proto považujeme za klíčové sdílet zkušenosti a nápady s našimi partnery na mezinárodní úrovni,“ říká Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu a dodává: „Díky možnosti seznámit se se zkušenostmi a přístupy veřejných institucí se zaváděním metody BIM nejen v rámci Evropské unie, ale díky Global BIM Network i celého světa, můžeme při jejím zavádění využít osvědčených mezinárodní standardů a tím zajistit, že její využívání bude přínosem nejen pro veřejné zadavatele, ale pro celé české stavebnictví.“

Jednotný „stavební“ jazyk
Jak ukázal již předloňský první ročník Summitu Koncepce BIM, Česko rozhodně nepatří v digitalizaci stavebnictví k outsiderům. I za našeho aktivního přičinění se například v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci CCI Collaboration, jejímž úkolem je propagovat a dále rozvíjet klasifikační systém CCI. Ten vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí. Klasifikační systém je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

„Nechceme objevovat už objevené. Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se snažíme vždy vycházet z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí, ale i v soukromém sektoru,“ říká ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Jaroslav Nechyba a pokračuje: „Nemá smysl vymýšlet nějaké speciální české cesty. Soukromý sektor u nás i v zahraničí již metodu BIM využívá, a proto je dobré využít toho, co se v praxi osvědčilo.“

Nechyba v pozici místopředsedy zastupuje české zájmy také v řídícím výboru organizace CCI Collaboration. Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma. Stáhnout si jej lze v češtině i angličtině ze stránek KoncepceBIM.cz. „Tím, že jsme se zapojili do tvorby nového evropského klasifikačního systému, jsme se z pasivního uživatele stali jeho spolutvůrcem. Máme tak jistotu, že jej bude možné co nejlépe přizpůsobit potřebám českých firem, ale i státních a veřejných organizací,“ uzavírá Nechyba.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*