Plavecký bazén v Písku

Porota u návrhu ocenila především racionalitu dispozičního řešení i jednoduchost a střídmost konstrukce objektu. Čitelnost vnější formy jasně poukazuje na její funkci. Tento návrh je profesionálně nejpropracovanější včetně technologické části. Porotou byla vyzdvižena jednoduchost navrženého provozu. Návrh obsahuje kvalitní dopravní řešení. Nejkomplexněji se vyrovnal se zadáním soutěže a je schopen realizace bez významnějších zásahů. Autor s minimálními prostředky dosáhl kvalitního pobytového prostředí, kromě vlastního objektu dotvořil nástupní prostor pro všechna sousední sportoviště. Návrh kompozičně pracuje se stávajícím terénem pro maximální účinek a propojení s interiérem budovy, bere ohled i na jednoduchou údržbu venkovních prostor. Návrh se nejlépe vyrovnal s požadovanými finančními limity stavby.


Autorská zpráva

Za hlavní úkol pro umístění stavby považujeme přetvoření současného otevřeného prostoru na intimní prostředí pro koupel a rekreaci, zejména pak odclonění od hluku dopravního průtahu městem. Logicky si pro stavbu areálu bazénů vybíráme jižní svah skloněný od ulice k předprostoru Hotelu Otava Arena a vstupům do sportovních areálů. Inspirujeme se plovárenskou převlékací šnekovou kabinou. Zavineme prostory venkovních i vnitřních bazénů do ulity, na jižním svahu vytvoříme spirálovitou zeď. Na jejím konci bude plavecký bazén, venkovní bazény jsou ve vnitřní zahradě. Pevnou stěnou se objekt vymezuje k okolí. Stěna zároveň uvnitř vytváří intimní prostředí.

Parter
Dle výpočtu dopravy v klidu a po dohodě s dopravním inženýrem definujeme zástupnost jednotlivých funkcí (především atletického a fotbalového stadionu) a navrhujeme jako součást investiční akce Bazénu (pouze pro provoz bazénu by stačilo mnohem méně parkovacích stání) 200 míst pro osobní automobily a 6 stání pro autobusy, které jsou blízko vstupu na sportoviště. Stání pro automobily jsou umístěna podél příjezdových komunikací a na ploše mezi objektem bazénu a fotbalovým/atletickým stadionem. Hlavní vjezd je připojen na silnici II/139 – ulici Burketovu, kde je možné osadit závoru. Variantně jsme navrhli také podélná stání na upravené komunikaci, která navazuje na ulici Dukelskou. Parkovací stání jsou vždy navržena v kombinaci s osazením stromové linie, která pomáhá definovat sdílený prostor. Řešené komunikace a plochy pro parkování tak mají podobu obytné ulice, kde auta respektují pohyb chodců. U řady rekreačních letovisek je tento princip sdílení dopravních ploch chodci a automobily běžný.
Vstupní prostor do areálu jsme orientovali naproti vstupu na fotbalový stadion. Mezi těmito vstupy také zachováváme největší volnou plochu, protože by tu měl být nejintenzivnější pohyb pěších. Podél jižní fasády bazénu je plocha pouze pro pěší.

Vstup do objektu
Většina plochy veřejného prostoru je určena dopravě v klidu, je tedy nutné vytvořit filtr, který zklidní a definuje nástupní prostor do plaveckého bazénu. V kontextu našeho konceptu převlékacího šneka při vstupu do spirály vzniká nástupní prostor pro návštěvníky bazénu. Povrch je dlážděn, ovšem pro automobily není pojízdný. Návštěvníci sem mohou dojet na kole, které zde pohodlně zaparkují. Z tohoto veřejného prostoru vidíme do vstupní haly a nahlížíme do zahrady venkovního koupaliště. Jsme již uvnitř areálu.

Architektonické řešení
Řešení vychází z podstaty intimity koupání a uzavřenosti objektu a zahrady venkovního areálu vůči okolní zástavbě. Nejsme totiž na kraji města v romantické krajině. Svahování a proměnná výška zahradní zdi jsou komponovány tak, že je možné z vnitřní zahrady vidět Hradišťský vrch – nejbližší krajinu a přírodu. Pevný výraz budovy bazénu a zdí zjemňuje vlnitý reliéf na fasádě (štuková úprava) a řada kulatých oken. Okny komunikuje prostor koridoru vnitřních šaten s okolním světem. U relaxačního bazénu je možné okny vykukovat ven od horolezecké stěny. Kulatá okna přivádějí denní světlo také k dětskému výukovému bazénu.
Vstoupíme li do areálu, bíle vlnité stěny se změní ve stěny obložené dřevem. Obložením vnitřních stěn zdí, objektu převlékacích kabin určených pro venkovní areál (který definuje hranici vstupu do venkovního areálu), západní vstupní a severní celoprosklené fasády objektu krytého bazénu, přírodním dřevem vytváříme měkkou intimní, plovárenskou atmosféru – koupaliště.

Krytý bazén
Z předprostoru budovy vstupujeme do vstupní haly bazénu. Skrz její skleněnou stěnu vidíme prostor bazénové haly. Plavce. Družstva. Závodníky. Diváky. Jako divák se mohu hned ve vstupní hale občerstvit, jak jídlem a pitím, tak i pohledem na ruch kolem bazénů. Pokud chci dojít na tribunu, projdu kolem recepce a vyjdu po schodech na nejvyšší úroveň tribuny. Při závodech je mobilní zábrana mezi mokrým a suchým provozem tribuny hned u první řady, kapacita hlediště je 200 diváků. Při běžném provozu je možné zábranu posunout a používat první stupínky pro plavce.
Jako návštěvník – individualista, s dítětem či rodinou si koupím vstupenku, respektive čip a mohu si vybrat tarify: plavecká hala; plavecká hala + výukový bazén; plavecká hala + relaxační bazén; plavecká hala + relaxační bazén + wellness; plavecká hala + výukový bazén + wellness; plavecká hala – relaxační bazén + výukový bazén + wellness. Projdu přes úpravnu a pak rovnou přes společné šatny, sprchy do prostoru mezi výukovým, relaxačním a plaveckým bazénem.
Mezi plaveckou halou a relaxačním bazénem je vestavěný objekt se zázemím pro plaveckou halu a schodišti k tobogánu. Po schodišti lze vyjít do venkovního atria, které je součástí relaxačního bazénu. Relaxační bazén má pozvolný vstup se schody, vybaven je masážními tryskami, vzduchovými lehátky a také energeticky nenáročnými atrakcemi jako je houpací bazén nebo lezecká stěna.
Jednotlivé prostory jsou stavebně odděleny, vstupy kontrolují turnikety nebo čipové čtečky. Výukový bazén má v rámci bazénové haly navrženou „měkkou“ niku pro odpočinek a relaxaci, odložení věcí/dětí, hrací koutek pro děti.
Dispozici šaten jsme navrhli tak, aby se návštěvníci mohli přehledně a snadno rozhodnout pro různé varianty tarifů. Pro školní skupiny jsou vyhrazeny prostory v návaznosti na hlavní šatny. Navrhli jsme dvě šatny, které je možné dle potřeby dělit na čtyři. Školní skupina pak prochází šatnami a sprchami do bazénu ve stejném režimu jako jednotlivci.
Skupiny rodičů s dětmi/batolaty mají zázemí přimknuté přímo k výukovému bazénu. V rámci přehlednosti navrhujeme stejný vstup chodbou podél fasády s kulatými okny, kterou sdílí všichni návštěvníci. Návštěvníci výukového bazénu prochází chodbou až do rozšířeného prostoru před šatnami. Navrhujeme dvě šatny s návazností přes sprchy a sušárnu do výukového bazénu. Prostor výukového bazénu prosvětlují kulatá okna a venkovní atrium, které se nachází v patře (wellness).

Interiér plaveckého bazénu je inspirován čistotou bílé barvy. Navrhujeme bílý prostor. Tribuna je v modrozeleném odstínu, stejný odstín má i podlaha vstupní haly a objekt občerstvení. Barevně je tak odlišen prostor pro plavce a diváka. Vně a uvnitř. Menší a intimnější prostory jako jsou vířivky či hrací nika ve výukovém bazénu, jsou pojednány v jemných odstínech. Předpokládáme zde spolupráci s výtvarníky a light designery.

Venkovní areál
Venkovní areál by měl být zahradou s dřevěnou zdí. Stávající i upravované či nově vzniklé svahy využíváme pro umístění klouzaček. Svahy pomáhají vytvářet intimní prostředí okolo bazénů o celkové ploše 300 m2 se standardními atrakcemi (trysky, houpací bazén, nafukovací klouzačky různého designu). Jsou navrženy ve volných kruhových tvarech do pochozí dlážděné plochy. Součástí oplocení je u vstupu objekt, který z předvstupní plochy vytváří krytý kolostav a ze zahrady převlékací boxy, toalety a zázemí venkovního areálu. Na dvou místech budou růst stromy vždy po třech v jedné skupině.
Již v první fázi jsme se rozhodli vytvořit holoprostor pro wellness, který jsme umístili do patra nad šatny výukového bazénu. Je přístupný ze sdílené chodby v šatnách. Navrhujeme zde sauny se sprchami, venkovním prostorem a ochlazovacím bazénem. Pokud by nebyly investiční prostředky na vybavení v první fázi, je možné tento prostor využívat dočasně k jiným účelům, provozně blízkým aktivitám bazénu (cvičení, jóga),

Etapizace
I. Fáze: Zeď s objektem plaveckého bazénu bez vnitřního obložení zdi. Myslíme si, že i v této fázi je nutné vytvořit intimní zahradu, do které bude orientován pohled z bazénových hal a celkově tak objekt urbanisticky zakomponovat do prostředí místa. Vysazení stromů a trávníku. V objektu je vybudován jen poloprostor pro wellness, který je případně využíván pro aktivity nevyžadující velkou investici do vnitřního vybavení. V suterénu je prostorová rezerva pro technologii venkovních bazénů. Venkovní úpravy příjezdové komunikace od ulice Burketovy s kolmým stáním. Veřejný prostor před budovou plaveckého stadionu a vstupem na fotbalový stadion a nutná plocha pro parkování.
II. Fáze: Vybudování venkovních bazénů, dlážděné plochy, šatny a zázemí pro venkovní areál včetně obložení vnitřní strany zahradní zdi. Vystrojení technologie v prostoru rezervy suterénu plaveckého bazénu.
III. Fáze: Vystrojení prostoru wellness – 4 x sauna, zázemí, sprchy.

Konstrukce a materiály
Plavecký bazén se zázemím: Suterénní konstrukce je železobetonová. Trakt šaten, wellness a VZT strojovny má také železobetonové konstrukce s vyzdívanými stěnami. Prostor vstupní a bazénové haly jsme navrhli z přímopasých vazníků z lepeného lamelového dřeva. Tato konstrukce je doplněna o prostorovou síť z ocelových táhel, čímž se minimalizuje výška samotných vazníků. Optimalizujeme tak výšku lepeného nosníku a vytváříme subtilní konstrukci přestropení plavecké haly. Nosník je na jedné straně uložen na sloup a na druhé straně na železobetonovou konstrukci dvoupatrového traktu šaten a wellness. Fasáda je na severní straně do prostoru intimní zahrady venkovního koupaliště celoprosklená a naopak směrem k dopravnímu průtahu Praha-České Budějovice je uzavřena a pouze perforována kruhovými okny. Povrch vnější fasády (fasádní systém s tlustovrstvou jemnozrnnou omítkou) má jemný reliéf vln. Prosklená fasáda je ocelohliníková. Pevná část je pak do prostoru zahrady venkovního koupaliště v souladu se základním konceptem obložena dřevěnými prkny. V bazénové hale jsou keramické obklady, ve vstupní hale stěrkové povrchy. Venkovní dlažba je betonová.

Vzduchotechnika
Větrání objektu budou zajišťovat čtyři vzduchotechnické jednotky: větrání haly plaveckého bazénu; větrání haly relaxačního a výukového bazénu a toboganu; větrání wellness; větrání zázemí (šatny, kanceláře, recepce, bufet). Bazénové jednotky zajistí dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru. Protože budou prakticky neustále v chodu, navrhujeme použití kvalitních jednotek s nízkými provozními náklady. Těch je dosaženo zejména použitím speciálních deskových výměníků zpětného získávání tepla, které se vyznačují nejen vysokou účinností (až 95 %), ale zejména schopností kompletně zajistit odvlhčení vzduchu – tím odpadá nutnost použít klasické kompresorové odvlhčování, které je energeticky náročnější. Bazénové jednotky budou vybaveny tzv. hx modulem, který na základě teploty a vlhkosti určuje optimální chod jednotky a tím šetří provozní náklady.
Distribuce vzduchu bude volena tak, aby došlo k zabránění kondenzace na stavebních konstrukcích.

Energetická náročnost
Vzhledem k tomu, že objekt bude muset splnit požadavky na tzv. budovu s téměř nulovou spotřebou energie, přijali jsme následující opatření: hodnoty U obvodových konstrukcí jsou navrženy na 70 % požadovaných hodnot. Kvůli minimalizaci spotřeby neobnovitelné primární energie (což je jeden z požadavků na „nulovou budovu“) bude část spotřeby elektrické energie zajištěna kogenerační jednotkou – ta vyrábí el. energii a zároveň je využito odpadního tepla pro účely vytápění nebo ohřevu TV či bazénové technologie. Účinnosti zpětného získávání tepla budou dosahovat až 95 % u bazénových jednotek a 80 % u jednotky pro zázemí. Odpadní voda z bazénu bude použita pro sprchování – tím bude ušetřena značná část energie na ohřev vody.

Posoudili jsme také několik variant různých zdrojů tepla. V objektu se uvažuje s podlahovým vytápěním v prostoru bazénů (v kombinaci s VZT), v ostatních prostorech buď s radiátory, nebo opět s podl. vytápěním dle přání investora.
Tepelné čerpadlo – vzhledem k tomu, že většina tepelné energie je potřeba na vyšší teplotní úrovni (ohřev TV, ohřev vzduchu pro VZT, ohřev bazénové vody), a vzhledem k požadavku na rychlou reakci systému (velké výkony), není tepelné čerpadlo vhodným zdrojem pro tento typ objektu.
Solární systém – zakomponování solárního systému pro objekt bazénu je technicky nevhodné – pro ohřev TV je mnohem lepší použít zdroj tepla s velkým výkonem a rychlou reakcí na požadavky systému.
CZT: z hlediska ekologického má smysl, pokud je teplo vyráběno z obnovitelných zdrojů energie (např. biomasa), zde se však téměř 90 % energie vyrábí z uhlí. Ekonomicky by mělo smysl, pokud by CZT bylo levnější než plyn – což ovšem není, takže ani CZT tedy nelze pro objekt doporučit.
Kogenerační jednotka – z např. 96 kW plynu vyrobí 30 kW el. energie a 62 kW tepla, čímž je její provoz ekonomický (z levnějšího plynu se vyrábí dražší el. energie a zároveň se zužitkuje odpadní teplo). Pro ekonomiku provozu je důležité, aby byl současný odběr el. energie i tepla – což v tomto typu objektu je splněno. Sice vzrostou investiční náklady, ale prostá návratnost KJ se pohybuje okolo 8-10 let.
Plynová kotelna – vzhledem k tomu, že plyn je levnější, než CZT a vzhledem k tomu že pro kog. jednotku je rovněž třeba plyn, je plynová kotelna vhodnou variantou.
Pro objekt je tedy navržena kombinace zdrojů plynová kotelna + plynová kogenerační jednotka.

Technologická část bazénů
Strojovny pro bazény budou v 1. PP, do těchto prostorů bude možné umístit i technologie pro venkovní bazény. Do tohoto prostoru se přivedou všechny inženýrské sítě – voda, elektro, topná voda. Zásobování pro bazénové technologie (chemikálie apod.) je řešeno plošinou z úrovně vozovky při východní straně objektu. Každý bazén má svůj prostor pro technologii a také akumulační nádrž.
Otázka zní, co si zadavatel představuje pod pojmem slaná voda v relaxačním bazénu. My navrhujeme systém mírně slaná voda (5 % salinity), resp. chlór bude vyráběn pomocí elektrolýzy slané vody. Výhodou tohoto principu úpravy vody je voda bez zápachu a snížení provozních nákladů. Kvalitu vody je možné dále vylepšit osazením středotlaké UV lampy, která rozkládá vázaný chlór. Bazénová technologie ve strojovně musí být dimenzované na slanou vodu.
Úpravna vody – recirkulační systém se u všech bazénů provede klasickým způsobem, přívod upravené vody bude soustavou dnových trysek, odběr pomocí přelivných žlábků. Voda bude protékat pískovými filtry, místo písku je možné použít i jiná média, která mají lepší účinnost (aktivní sklo, zeogranit). Doporučujeme sklo, rozhodnutí bude na investorovi.

 

Předmětem jednokolové soutěže bylo zpracování architektonického návrhu objektu plaveckého bazénu včetně jeho wellness části, venkovní plochy a okolního parteru s doporučením dodržení upřesňujícího zadání.
Vyhlašovatel: Město Písek
Termíny: konání soutěže květen- srpen 2015; zveřejnění výsledků 16. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů 23
Porota: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Radovan Smejkal, Mgr. Eva Vanžurová – starostka města, Ing. arch. Petra Trambová – zastupitelka a radní města; náhradníci poroty – Ing. arch. Jan Bouček, Ing. arch. Marta Slámová, JUDr. MBA. Josef Knot – místostarosta města, Ing. arch. Laura Jablonská – členka komise města pro urbanismus a architekturu.
Přizvaní odborní znalci: Ing. Michal Kovařík (doprava), Ing. Roman Drnec (provoz, technologie), Ing. Milan Šmíd (provoz, technologie), Ing. Petr Matoušek (investice)


Více na http://www.mesto-pisek.cz/

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*