Podmínky udržení zelené infrastruktury ve městech

Pro udržení a rozšíření zelené infrastruktury ve městech je potřebné vytvořit dlouhodobé podmínky pro růst zeleně. Zjednodušeně řečeno – stromy a křoviny potřebují životní prostor pro kořenový systém a trvalé zavlažování. V případě ucelených parkových či sadových ploch je řešení snadnější než u zeleně vysázené v ulicích, na náměstích, parkovištích atd.

Stromy a rostliny jsou sice přirozené zdroje ochlazování v obydlených aglomeracích, ale díky husté zástavbě, podzemním sítím a povrchovým komunikacím nemají prostor pro růst. Často se na nově budovaných parkovištích setkáváme s výsadbou stromů, které rychle usychají. Jsou zasazeny v příliš velkém rozestupu, do úzkého pásu mezi asfaltovou plochu, většinou do nekvalitní zeminy zbylé v okolí stavby. Nemohou si navzájem vytvořit dostatek stínu, který by bránil vysychání při letním slunci, ale hlavně nemají dostatek prostoru a závlahy pro růst kořenů.

Známé nadzemní betonové květináče také nejsou dostatečným řešením pro vysázení stromů. Cestou k dlouhodobému udržení a rozšíření zeleně v našich městech je zajištění způsobu výsadby jinou technologií, která umožňuje použít kvalitní substrát pro růst kořenů s dostatkem živin a kyslíku, snížit tlak zpevněných ploch na kořenový systém, podpořit jeho růst a vytvořit vodní zásobárnu.

Jedním z nových technologických řešení je systém podzemních ochranných boxů MEA ECO TreeBox. Systém podzemních vysokokapacitních ochranných boxů MEA ECO TreeBox umožní rozvoj kořenových systémů v kvalitním substrátu i pod vozovkou, kde by jinak dřeviny neměly žádnou možnost pro dlouhodobý růst. Využití prostoru pod zatíženou vrstvou umožňuje, že se kořeny mohou rozrůstat ve všech směrem, což je pro vývoj rostliny a stabilitu velmi důležité. Systém zároveň nesnižuje požadavky na zpevněnou plochu z hlediska únosnosti, a tím neomezuje využití plochy kolem stromů. Technologie ochranných boxů zvládne zatížení až 600 kN/m2 a absorbuje tlakové síly zpevněných ploch, ale také vytváří vodní zásobárnu pro dlouhodobý růst zeleně.

Vsakování dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch ropnými látkami může být vyřešeno dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR. Tento substrát biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88-94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností. Vlastní návrh systému je vždy řešen individuálně projekčním týmem MEA podle podmínek terénu a lokality.

Nedílnou součástí efektivního využití dešťových vod jsou podzemní nebo nadzemní nádrže.  V době deště se nádrže naplní a vodu z nich zpětně využijeme později v době sucha. Může být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání veřejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Systémové nádrže MEA INFINITANK umožňují optimalizovat tvar podle potřebného objemu a dispozičního prostoru. Složené z jednotlivých prvků lze nádrže zhotovit od objemu 6 000 litrů až do 200 000 litrů, nebo propojit i více jednotlivých nádrží mezi sebou.

Nesmíme ovšem zapomenout, že do nádrží se musí dostat voda již čistá, proto je třeba ji předčistit  nejen od jemných prachových částic, ale také od zbytkových solí nebo ropných látek z povrchu.

Jan Ochec, MEA Water Management s. r. o.

Více informací najdete ZDE

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*