Podzimek a synové v Třešti

Místo: Váňovská 527, Třešť
Autoři stavby: D3 A, spol. s r. o. / Fiala — Prouza — Zima Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová
Stavebník: Podzimek & synové
Obestavěný prostor: objekt A — 735 m3 (truhlárna) objekt B — 90 m3 (vrátnice) objekt C — 2606 m3 (ředitelství)
Hlavní dodavatel: Podzimek & synové, Dřevovýroba Podzimek, Terni, s. r. o., Spyron, s. r. o., Ruininvest, a. s.
Projekt: 2001
Realizace: 3/2003-12/2004
Foto: Filip Šlapal


STANISLAV FIALA

1896 Josef Podzimek, spolužák Adolfa Loose a Josefa Hofmanna, začíná v okolí Brna podnikat v oblasti stavební činnosti.
1901 Přenáší své podnikatelské aktivity do Třešti a svou firmu postupně rozvíjí v prosperující podnik. Do znárodnění firma postavila 304 rodinných domků v Třešti a nejméně 10 činžovních domů v Praze.
1948 Komunisté znárodňují veškerý majetek firmy — strojírny, cihelnu, pilu, truhlárnu, lomy, lesy — a následujících 44 let s ním hospodaří po svém.
1993 Josef Podzimek získává restitucí zpět původní areál v Třešti a se svými dvěma syny se zamýšlí, jak nejlépe navázat na starou rodinnou tradici a důstojně ji rozvinout. Prvních několik let věnují veškerou energii podnikání — důkladnému úklidu a organizaci výroby a zakázek.
2000 Zároveň se však snaží oživovat areál a město podporou různých kulturních akcí: zapůjčují starou cihelnu divadelníkům na letní festival, pomáhají sochaři Kurtu Gebauerovi sestrojit 25m plovoucí pannu, vynořující se a zanořující se do Vltavy, v rámci oslav Praha — město kultury 2000. Následně žádají Kurta Gebauera o nápad, jak zkulturnit areál v Třešti.
2001 V Třešti vzniká park s rybníčkem a nová příjezdová alej habrů, které groteskně kontrastují s výsledkem socialistického hospodaření – neutěšenou změtí budov různých stylů v různých fázích rozkladu. Kurt Gebauer nás s Podzimky seznamuje, abychom se společně pokusili o rekonstrukci areálu, nejlépe okamžitě!
Dostáváme první konkrétní úkol — rekonstruovat a dostavět objekt staré truhlárny. Za šest měsíců je na světě nová budova ředitelství a vzorkovny dřevovýroby, která je zepředu přistavěna ke dlouhé
dvoupatrové průmyslové budově zmodernizované truhlárny.
Způsob a rychlost práce jsou pionýrské. Je zřejmé, že náš koncept musí být velice jednoduchý a maximálně flexibilní, aby dokázal pojmout jakýkoli budoucí vývoj firmy a areálu. Dohodli jsme se, že kamenné nebudou domy, ale zídky (i ty kyklopské), že rudou historii natřeme na červeno a že stará láska nerezaví, ale ocel jo, a že to nikomu nevadí.
A že takovou krásnou ocelí obalíme postupné aditivní přístavby drobného měřítka. Dovolujeme si jejich určité předesignování, kterým se snažíme vyvážit romantické zahradní úpravy a neuspořádanou strukturu starých budov, které utrpěly komunistickým hospodařením.
2003-2004 Naším druhým úkolem je vyřešit vstup do obou firem, které sídlí v areálu — Dřevovýroba Podzimek a stavební firma Podzimek a synové. Vzniká objekt vrátnice a pomocí dalších zahradních úprav a zídek je organizován příjezd a parkování zaměstnanců, návštěvníků a zásobování. O rok později dostáváme třetí úkol — rekonstruovat budovu ředitelství stavební firmy Podzimek a synové — navrhnout do ní nový solidní vstup a srozumitelné struktury prostor, kam přicházejí zákazníci projednávat své zakázky.
2005 Kurt Gebauer pracuje na konceptu zahradního altánu s kamennými sloupy, zastřešeného ocelovým plátem, který se už realizuje. Je tedy trochu sporné, zda má objektiv fotografa areál zachytit a veřejně prezentovat právě nyní. Domníváme se však, že je třeba využít krátkého momentu, kdy není nic rozestavěné, a je možné na dílo pohlédnout.
Činorodost Podzimků nedovolí, aby tento moment trval dlouho.


Publikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*