Pohled dodavatele

Fotogalerie ke článku (5)

Stav po odkryvu omítek s dekorativní výmalbou, postup repase truhlářských prvků

Stav po odkryvu omítek s dekorativní výmalbou, postup repase truhlářských prvků

Stejné místo po dokončení

Stejné místo po dokončení

Detail fasády po očištění na původní povrch

Detail fasády po očištění na původní povrch

Prostor kaple — montáž tesařské konstrukce obnovovaných krucht

Prostor kaple — montáž tesařské konstrukce obnovovaných krucht

Snímání akronátových nátěřů fasády párou

Snímání akronátových nátěřů fasády párou
Celá fotogalerie (5)

JAN VŠETEČKA

Archatt se účastnil rekonstrukce objektu bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě

Rekonstrukce objektu bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě probíhala po etapách. V rámci rekonstrukce bylo provedeno statické zajištění objektu, rekonstrukce interiéru objektu, oprava střešního pláště a obnova části fasád.
Firmy ARCHATT realizovala 3, 4 a 7 etapu rekonstrukce, obnovu fasád a obnovu kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.
Objekt byl rekonstruován za provozu, což vyvolávalo mnohá opatření během akce (zavedení čisticích zón, postavení protiprašných příček, dopravní opatření atd.).

V rámci obnovy interiérů byly odstraněny nevhodné zásahy, provedené v minulých desetiletích. Dřevěné nosné konstrukce stropů byly obnaženy a tesařsky opraveny. Veškeré rozvody inženýrských sítí byly demontovány a do původních tras vloženy nové s co možná nejmenšími zásahy do původních konstrukcí a povrchů. Na základě vyhodnocení restaurátorských průzkumů omítkových vrstev započal ve vybraných prostorách odkryv vrstev s původními dekorativními výmalbami a jejich následné restaurování. Na mnoha místech jsme na původních omítkách nacházeli kresby tužkou, některé, včetně uvedené datace v rozmezí 1752 až 1754, dokládající průběh dokončovacích prací při přestavbě objektu Ústavu šlechtičen, prováděné dle návrhu architekta Pacassiho. V některých prostorách se tak podařilo obnovit celé apartmány, které sestávaly vždy ze tří vzájemně propojených místností. Na mnoha místech se našlo několik vrstev historických úprav interiérů, dokládajících četné změny v objektu již za doby jeho původní funkce. Všude byla doplňována původní štuková výzdoba, původní okna, dřevěné táflování, okenice a dveře byly repasovány na místě.

Do části interiéru objektu byly vestavěny restaurátorské ateliéry, které jsou technicky vybaveny dle potřeb jednotlivých oborů restaurování. Tyto prostory jsou vybaveny technickými zařízeními umožňujícími udržovat v prostorách požadované klima, je zde možnost při určitých technologických krocích restaurování řízeně odsávat škodliviny, pracoviště mají chemicky odolné povrchy a podlahy a prostory jsou připraveny na instalaci rentgenu. Jedná se tedy o špičkově vybavená pracoviště, určená v prvé řadě pro restaurování uměleckých předmětů hradních sbírek.

Jelikož část objektu (Rožmberský palác) má renesanční původ, byla zkoumána také podoba konstrukcí před přestavbou na Ústav šlechtičen. Některé nálezy dokládající renesanční podobu objektu byly prezentovány.
V suterénu objektu byly odstraněny novodobé příčky a povrchové úpravy a byly obnoveny původní prostory rožmberských sklepů.

Myslím si, že nejzajímavější částí obnovy objektu bývalého Ústavu šlechtičen byla obnova kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Jedná se o prostor procházející přes všechny tři nadzemní podlaží objektu. V minulosti byl tento prostor zcela devastován vložením dvou stropů, takže z něj vznikly tři samostatné místnosti nad sebou. V přízemí byla vestavěna elektrorozvodna, ve všech patrech byly zamalovány fresky na stěnách, nevhodně byly vedeny instalace. Při vestavbách stropů byly zcela odstraněny původní kruchty. Práce na obnově kaple započaly odstraněním konstrukcí elektrorozvodny a postupným opatrným vybouráním vložených stropních konstrukcí za současné výstavby prostorového lešení. Následoval podrobný průzkum veškerých prvků kaple. Po restaurování nástropní figurální fresky byl započat odkryv přemaleb na freskové výzdobě stěn. V části byly fresky zatřeny olejovým nátěrem, na části s dožilým podkladem musel být proveden transfer omítkových vrstev. Po velmi náročném odkryvu následovalo vlastní restaurování freskové iluzivní architektury na stěnách kaple. Byla repasována dochovaná torza původních oken, doplněno kování dle dochovaných fragmentů a otisků. Zasklení do olova bylo provedeno ručním sklem. V původních místech byly zhotoveny předpokládané repliky původních krucht (umístění a navržená konstrukce vycházely z dochovaných otisků ve zdivu a na omítkách) včetně nově provedené freskové výmalby podhledu, prostorového kovaného zábradlí a dalších detailů. Na podlaze se zachovala část původní dlažby, která byla doplněna novou ručně opracovanou patinovanou kamennou dlažbou.

Další samostatnou částí obnovy byla obnova fasád. Jedná se o původní omítky dle návrhu architekta Pacassiho, které jsou provedeny jako jednovrstvé s povrchem utaženým dřevěným hladítkem. Původní omítkové vrstvy byly dochovány ve velice dobrém stavu, bohužel však byly v 80. létech minulého století při opravě místně přepěnovány silně klíženým pačokem a následně přetřeny akronátovými fasádními barvami. Hlavním problémem se tak při obnově fasád stalo odstranění novodobých nátěrových hmot a pačoků. Po mnoha technologických zkouškách byla nakonec použita kombinace následujících metod: tryskání metodou JOS, čištění tlakovou vodou s rotační tryskou, tryskání vodou s pískem a čištění párou. Po sejmutí novodobých vrstev byla provedena vlastní oprava fasády — scelení ploch vápennou mikromaltou Prodexor s následným nátěrem vápenným systémem barveným přírodními pigmenty.

Ing. Jan Všetečka je jednatelem firmy ARCHATT.

Foto: archív ARCHATT

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*