Polyfunkční objekt River Diamond

Fotogalerie ke článku (13)

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, foto: Filip Šlapal

River Diamond, ortomapa

River Diamond, ortomapa

River Diamond, 1. NP

River Diamond, 1. NP

River Diamond, 2. NP

River Diamond, 2. NP

River Diamond, řezopohled východ

River Diamond, řezopohled východ

River Diamond, řezopohled sever

River Diamond, řezopohled sever
Celá fotogalerie (13)

V lokalitě Karlína a v těsné blízkosti řeky představuje River Diamond jedinečnou příležitost pro vytvoření současného modelu pražského nábřežního residenčního bloku.

Rohanské nábřeží, Praha 8-Karlín
Investor: Riverbank Development ,spol. s r. o., člen skupiny REAL ESTATE KARLIN GROUP
Autor: Šafer Hájek Architekti, s. r. o.
Autoři: O. Hájek, J. Šafer, L. Fecsu, T.Pavlík, P. Čížková, O. Rosová
Spolupráce: J. Matys
Projektant: AED Project, Architecture Engineering Design, a. s. / Aleš Marek, Karel Chlupáč, J. Zahrádka
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Realizace: 2004 — prosinec 2006
Počet bytů: 230 bytů (1. NP-8. NP)
Celková hrubá plocha bytů: cca 20 877 m2
Celková hrubá plocha komerčních ploch: cca 1961 m2
Zastavěná plocha objektu v úrovni 1. NP: cca 3480 m2
Zastavěná plocha objektu v úrovni 1. PP: cca 5974 m2
Autor fotografií: Filip Šlapal

V lokalitě Karlína a v těsné blízkosti řeky představuje River Diamond jedinečnou příležitost pro vytvoření současného modelu pražského nábřežního residenčního bloku.
Urbanistický záměr a stávající ÚR komplexu River City přesně definují půdorysný tvar a maximální výšku atiky i ustoupeného podlaží. Návrh objektu River Diamond samozřejmě dodržuje rozměry vnější hmotové obálky. Původní uzavřený blok jsme změnili na městský blok tvaru U, který je otevřen severním směrem k řece Vltavě. Horní podlaží a severní část objektu jsou výrazně modelovány tak, aby ve vyšších podlažích vznikly terasy se zelení. Dva hlavní vstupy do objektu pro pěší jsou přístupné přímo z okolní pěší zóny, která je napojena na okolní parky a přímý přístup k řece.
Jižní křídlo podél Rohanského nábřeží je pevná jednoduchá hmota ve tvaru kvádru, která naznačuje příbuznost s vedlejšími novými budovami komplexu River City. Je obložena kombinací pískovce, předzvětralé mědi a skla. Jižní fasáda je navržena jako abstraktní kompozice větších a menších zasklených ploch spolu s horizontálami fragmentů říms, francouzskými okny a markýzou zvýrazněným vstupem do showroomu na ose fasády. Tato fasáda je investorem i autory vnímána jako zásadní pro prezentaci objektu ve vztahu k městu.
Další dvě křídla jsou jakoby připevněna ke své kotvě — k jižnímu křídlu. Téměř klasická residenční artikulace, načrtnutí měkčího lidského měřítka. Střešní krajina kombinující artikulaci křídel budovy s obytností střechy. Hledání rozmanitosti uvnitř pevných pravidel obdélníka. Jistota základního tvaru se svobodným gestem dvorní zahrady.
Tato křídla budovy jsou tvarově bohatší nežli jižní křídlo. Využívají motiv uskočených horních podlaží, rytmicky opakovaných větších arkýřů a balkonů pro dosažení odpovídajícího měřítka. Fasády křídel jsou tvarově děleny jak vertikálně, tak i horizontálně. Základní vertikální dělení je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a obkladem z předzvětralé mědi.
Přístup do šesti vertikálních komunikačních jader, která obsluhují byty, je dvojího typu. Pěší obyvatelé vstoupí z okolní pěší zóny do recepce, projdou do zahrady na střeše garáží a odtud na jednotlivá schodiště vedoucí k bytům. Toto řešení nabízí dobrou míru soukromí a bezpečnosti. Recepce je kontrolována personálem 24 hodin denně a jsou do ní svedeny kamerové a bezpečnostní systémy. Obyvatelé přijíždějící auty vstoupí do výtahů přímo z garáží. Po obvodě vnitřního zahradního dvora jsou umístěny byty — spodní části mezonetových bytů s přímým vstupem do soukromých předzahrádek.
Zahradní dvůr je od okolní pěší zóny oddělen velkou vodní plochou na otevřené severní straně. Zahrada je rozdělena na zónu soukromých zahrádek u bytů a veřejného prostranství se vzrostlou zelení. Veřejná část je navržena jako kombinace vodních ploch, oblázků, valounů, balvanů, zelených kopců, keřů a stromů.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*