Povltavská promenáda propojí Rohanský park, Rokytku a Trojskou kotlinu

Pražští radní pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním studie na tzv. Povltavskou promenádu Nyní je ulice Povltavská frekventovaná dopravní spojka, která vede z tunelu Blanka směrem do Libně. Ovšem až dojde k prodloužení  Městského okruhu pomocí tunelů v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka, bude možné ji výrazně zklidnit. Studie, která bude dokončena v lednu příštího roku, proto bude prověřovat možnosti vzniku budoucí promenády a zeleného propojení s okolními parky.

“Povltavská promenáda je dlouhodobý projekt, který má za cíl zklidnit rušnou dopravní spojku a poskytnout lepší propojení parků a okolních míst pro chodce a cyklisty,” představuje projekt Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. Takto velká změna může přijít, až bude dokončena výstavba tunelového propojení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. Vzhledem k tomu, že jedná o velký projekt, je vhodné s rámcovým plánem a přehledem začít již teď.

„Povltavská do budoucna představuje zásadní propojení zeleně a rekreačních oblastí v Praze, což bude umožněno dostavbou Městského okruhu s tunelovou trasou. Je dobře, že si na plánech proměny rušné dopravní spojky v klidnou promenádu, začíná pracovat již nyní. Základem úspěchu je totiž včasná komunikace a projednání se všemi stranami,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

IPR proto zpracuje studii, která pojmenuje hlavní přínosy promenády, navrhne konkrétní řešení akční plán. Studie bude sloužit politikům a odborné i širší veřejnosti.

Povltavská promenáda by měla v budoucnu fungovat jako zelená páteř, která propojí tři významné rekreační oblasti:
1/ Budoucí Rohanský park (karlínský břeh Vltavy)
2/ Rekreační oblast Rokytky
3/ Trojskou kotlinu

Jedná se tedy o významný projekt, který přispěje k razantnímu zvýšení kvality života v metropoli a zhodnotí obrovské prostředky vložené do stavby Městského okruhu. Návrh studie by měl být představen v letošním srpnu veřejnosti. Předpokládá se, že finální verze studie by měla být hotová v lednu 2022.

„Rádi se zhostíme úkolu vypracování studie na Povltavskou promenádu. Jedná se totiž o klíčové spojení, které dnes plní převážně dopravní funkci, ale v budoucnu propojí okolní rekreační místa a přispěje tak ke zkvalitnění veřejného prostoru a zeleně v Praze,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

tisková zpráva
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*