Pozvánka na odborné kurzy BETONCONSULT

• VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 2018
11.01.2018 (9 – 15 hodin), PRAHA obsazeno
27.02.2018 (9 – 15 hodin), PRAHA
Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná a kontroverzní velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, s vazbou na navazující a související právní předpisy.
Přihláška na 27.2.2018


• PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

22.- 25.01.2018, PRAHA
Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači se seznámí také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací. Odborníci z praxe budou hovořit o nejčastěji se objevujících problémech při provádění sanací a možnostech jejich předcházení.
Přihláška a další informace o kurzu


• VADY A PORUCHY STAVEB – BETONOVÉ KONSTRUKCE
29.- 30.01.2018, PRAHA
Dvoudenní odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav.
Přihláška a další informace o kurzu


• VADY A PORUCHY STAVEB – OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
31.01.2018, PRAHA
Odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch ocelových a dřevěných konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci těchto konstrukcí. Probírat se budou příčiny, možnosti prevence i následných oprav. Zmíněny budou také aktuální příklady havárií konstrukcí (např. lávka v Troji).
Přihláška a další informace o kurzu       
Při účasti na obou kurzech o vadách a poruchách staveb nabízíme slevu na vložné.
Více informací zde


• VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB

20.02.2018, PRAHA
Seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Téma kurzu je zaměřeno na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři či jako dodavatelé staveb.
Přihláška a další informace o kurzu


• NEJAKTUÁLNĚJŠÍ TÉMATA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – VÍCEPRÁCE atd.
20.02.2018, PRAHA
Kurz je zaměřen na nejfrekventovanější témata z problematiky veřejných zakázek ve stavebnictví – vícepráce a méněpráce, komunikace dodavatele a zadavatele, typická zadávací řízení a další. Témata jsou společná pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek. Lektor bude dále přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji řešenými problémy.
Přihláška a další informace o kurzu
Při účasti na obou kurzech dne 20.2.2018 (Vícepráce a Veřejné zakázky) nabízíme slevu na vložné.
Více informací zde


• VODONEPROPUSTNÉ A VODOTĚSNÉ KONSTRUKCE – SPONZOROVANÝ KURZ
21.02.2018, PRAHA, vložné pouze: 200,-Kč/osoba
Sponzorovaný odborný kurz je zaměřen na problematiku navrhování, provádění a možnosti oprav vodonepropustných a vodotěsných konstrukcí. Jak pouze železobetonových, s krystalizačními přísadami, nebo bez nich, tak i s využitím povlakových izolací. Porovnány budou výhody a nevýhody jednotlivých řešení.
Sponzoři kurzu: Betosan s.r.o. a XYPEX CE
Přihláška a další informace o kurzu       


• STAVBYVEDOUCÍ – KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST
26.03.2018, PRAHA
Cílem odborného kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v aktuálním znění dle poslední novely), a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právního) a ve spojení se zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Přihláška a další informace o kurzu       

Přihlaste se včas a využijte naši nabídku snížených cen kurzovného.
Podrobné informace naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy

podle podkladů pořadatele


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Je smutné zjištění, že jen Praha je pro Betonkonsult dost dobrá na vzdělávání odborné veřejnosti!
    Taková Olomouc má blízko do Brna i do Ostravy. I krásné prostory na semináře blízko nádraží. Že by byl tam malý zájem? Já tam z Ostravy jezdím velmi rád.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*