Praha má novou lavičku, koš a stojan na kolo

Jak budeme sedět? Soutěž na nové lavičky má vítěze
Vítězem mezinárodní designérské soutěže se stali Michal Froněk a Jan Němeček ze společnosti Artěl. V anonymní soutěži se vybíral nejlepší návrh jednoho setu městského mobiliáře: lavičky, koše a stojanu na kola. V ulicích by se mohly začít objevovat koncem příštího roku.

Vítěz byl slavnostně vyhlášen v úterý 24. října za účasti primátorky Adriany Krnáčové a členů poroty, a to v nově otevřeném Centru architektury a městského plánování (CAMP). Zde zároveň proběhla vernisáž výstavy Nový pražský mobiliář: lavičky, koše, stojany na kola, která představí veškeré soutěžní návrhy i historii a současný stav pražského mobiliáře.

„Podařilo se udělat klíčový krok k nápravě nedůstojného stavu vybavení pražských ulic,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. „Věřím, že již v průběhu příštího roku začneme ty nejhorší kusy nahrazovat kvalitním novým mobiliářem.“

„Soutěž prokázala dynamičnost a kreativitu zejména českých designérů a architektů a důvěru vedení města k těmto povoláním. Vítězný projekt jistě zaujme s elegancí své místo na všech veřejných prostranství Prahy,“ uvedl předseda poroty Claude Brulhart, designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor. V porotě vedle něj zasedli i známí čeští designéři Eva Eisler a Jiří Pelcl, stejně jako architekt Petr Hájek.

Designéři nyní spolu s městem dopracují návrh a vytvoří výrobní dokumentaci. Město poté odkoupí licenci a vybere dodavatele. Praha tak bude mít svobodu dodavatele snadno vystřídat v případě nespokojenosti.

V zadání soutěže stálo, že podoba mobiliáře má vycházet z charakteru a historie pražského prostředí a citlivě dotvářet působení pražských ulic a náměstí. Prvky budou umisťovány v převážně v historickém jádru a širším centru Prahy. Podkladem pro soutěž, kterou město Praha za pomoci Institutu plánování a rozvoje vyhlásilo v září loňského roku, byl podrobný průzkum současného stavu mobiliáře. „Pražský mobiliář je často zanedbaný, nevhodně umisťovaný a esteticky nekvalitní,“ shrnuje výsledky analýzy ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Institucí, které mobiliář ve městě umísťují a spravují, je hned několik. Nemají však vyjasněné kompetence a obvykle se vzájemně nekoordinují. Na některých místech se tak o něj nestará nikdo, a jinde se zase zbytečně shlukuje: kupříkladu na I. P. Pavlova najdete rovnou 4 různé typy košů hned vedle sebe. Právě nesourodost jednotlivých typů mobiliáře je další závažný problém. „Zjistili jsme, že jen v širším centru Prahy je neuvěřitelných 72 typů odpadkových košů. Z toho 48 v Pražské památkové rezervaci,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

První prvky by se v ulicích mohly objevit na konci roku 2018. Nahrazeny budou nejprve ty nejproblematičtější lavičky a koše. S výměnou se začne v centru města a návazných částech, postupně pak v celém městě. Neznamená to ovšem, že v celém městě bude jen unifikovaný mobiliář: pro specifická veřejná prostranství bude i v budoucnosti možné navrhovat mobiliář na míru. Rozhodně také nebudou mizet historické či jinak kvalitní prvky městského mobiliáře.

Vítězi soutěže, Michal Froněk a Jan Němeček, v roce 1990 založili designérské a architektonické studio Olgoj Chorchoj. Společně jsou držiteli řady prestižních českých i zahraničních ocenění. V současné době jsou profesory Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Výstava Nový městský mobiliář: lavičky, koše, stojany na kola bude v CAMPu k vidění do 19. listopadu, každý den krom pondělí od 9 do 21 hodin. Více o soutěži na www.iprpraha.cz/mobiliar, informace o výstavě na www.praha.camp.

Hodnocení vítězného návrhu:
Porota oceňuje vysokou kvalitu návrhu ve všech aspektech. Návrh je nadčasový – tradiční a současný zároveň, je čistý v liniích, jednoduchý a kultivovaný v celku i v detailu. Celek působí subtilním dojem a přitom je konstrukčně stabilní.

Designérské řešení je sofistikované a koherentní.  Set prvků je celistvý a podporuje záměr města Prahy sjednotit prvky pražského mobiliáře a je v souladu s Manuálem veřejných prostranství Prahy. Set zapadá do kontextu pražského prostředí a to jak historického, tak soudobého. 

U návrhu lavičky porota oceňuje dobré ergonomické řešení, jednoduchost výměny dřevěných prvků a její celkovou pevnost. Koncept řešení lavičky je navržen v několika dobře použitelných variantách, které umožňují růst setu mobiliáře do budoucna. Návrh košů vyhovuje tvarově, materiálově a funkčně nejlépe ze všech hodnocených návrhů.

Na základě předložené dokumentace porota usuzuje, že set bude z hlediska estetických, funkčních, provozních a ekonomických parametrů přiměřený a splní nejlépe očekávání zadavatele. Návrh je vyvážený ve formě a funkčnosti.

Některé drobné konstrukční prvky bude nutné pro další prototypy a sériovou výrobu optimalizovat. 

tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*