Praha si nechá vypracovat mapu infrastrukturálních deficitů

(ČTK) – Praha si nechá vypracovat mapu takzvaných infrastrukturálních deficitů. Má sloužit při přípravě územně plánovacích dokumentů a zabránit vzniku míst, kde by infrastruktura chyběla. Rozhodli o tom dne 14. února 2017 pražští radní. Mapu vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR), dokončena by měla být letos.

„Existence mapy je předpokladem pro udržitelný rozvoj města. Nedostačující kapacita vodovodů, plynovodů, rozvodných sítí, školek či parkovacích míst se musí řešit již v rámci plánování staveb, nikoliv až ex post na úkor veřejných rozpočtů,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra kolínská (SZ/Trojkoalice).

IPR v první fázi přípravy identifikuje kritické typy veřejné vybavenosti a jejich parametry. Ve druhé etapě zpracuje analýzu deficitů pro jednotlivé typy. Zpráva pak bude začleněna do systému územně analytických podkladů Prahy. Nakonec vytvoří samotnou mapu s vyznačením míst, kde infrastruktura chybí.

Při tvorbě mapy bude zohledňovat situaci na hranici se Středočeským krajem a těsně za ní. „Veřejná vybavenost a její kapacity jsou v některých, zejména vnějších, částech Prahy silně ovlivňovány poptávkou a nabídkou veřejné infrastrukturu v přilehlých částech Středočeského kraje. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby mapa zahrnovala nejen Prahu, ale také bezprostřední metropolitní zázemí,“ píše se v dokumentu, který schválili radní.

IPR by měl radním do konce letošního března předložit k projednání návrh metodiky zpracování mapy. Následně na její přípravě začne pracovat a dokončena by měla být letos. Práce na mapě mají trvat osm měsíců.

IPR je příspěvková organizace města, která má na starosti například územní plánování.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*