Praha vypíše mezinárodní urbanistickou soutěž na okolí Florence

Okolí Florence a Masarykova nádraží je největším brownfieldem v samotném centru Prahy. I proto návrh na budoucí využití celého území vyvolává diskuze. Majitelé pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development proto ve spolupráci s hl. m. Prahou, městskými částmi a Institutem plánování a rozvoje (IPR) zorganizují urbanistickou soutěž, která pomůže určit optimální podobu celého území. S jejich záměrem souhlasili pražští radní. Soutěž bude vypsána na přelomu února a března 2021.

V území, které je vymezené ze západu Masarykovým nádražím a ulicí Na Florenci a z východu areálem autobusovým nádražím Praha Florenc, se nachází klíčové dopravní stavby národního významu. Jejich okolí pak dnes tvoří mnoho transformačních ploch, které již neslouží svému původnímu účelu. „Na toto území už bylo zpracováno několik studií a návrhů, nicméně k širší dohodě zatím nedošlo. I proto jsme se rozhodli podpořit záměr uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která určí, jak rozsáhlá zástavba zde může být a jak bude vypadat veřejný prostor,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.  

Soutěžní workshop navrhne uspořádání celého území a zapojí do procesu všechny zainteresované aktéry v čele s městem, městskými částmi Praha 1 a Praha 8 nebo IPR. Vyjádřit se bude moci rovněž veřejnost, a to jak návštěvou informačního kontejneru, tak online. Výsledek soutěže pak bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. 

Do soutěžního workshopu se bude moci přihlásit každý, kdo splní kvalifikační kritéria. Z přihlášených týmů pak porota na základě portfolií vybere 5 týmů, které se zúčastní samotného workshopu. Soutěžní workshop bude vyhlášen na přelomu února a března, výsledky pak budou známy na podzim 2021. V porotě zasednou urbanisté, architekti, dopravní specialisté nebo městští plánovači. Počítá se i se 3 zahraničními porotci.

„Vítáme iniciativu uspořádat na toto území soutěžní workshop. Rádi poskytneme naše aktuální data a zkušenosti s přípravou této formy soutěže, kterou jsme využili například při plánování budoucnosti Karlova náměstí,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Co bude s původním návrhem?
Soutěžní workshop nebude mít vliv na realizací prvních dvou objektů podél ulice Na Florenci, které již mají vydané územní rozhodnutí, a soutěžící je tedy budou muset ve svých návrzích respektovat. Na území kolem magistrály a autobusového nádraží Florenc se již však s urbanistickým konceptem navrženým Zaha Hadid Architects nepočítá a bude se hledat nový. Jde o jádrové území, kterému se právě bude soutěžní workshop nejvíce věnovat.

tisková zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Soutěž zde je předčasná ( stejně pro filharmonií ). Nové koncepci musí předcházet řešení dopravních poměrů (magistrály) v celoměstských souvislostech + naléhavý je okruh Prahy.
    Dnešní stav je katastrofální ,nutno chápat jako provizorní. Nelze mu podřizovat budoucí zástavbu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*