Průmyslové dědictví Ústeckého kraje — mapování a revitalizace

Fotogalerie ke článku (1)

Ústí

Ústí
Celá fotogalerie (1)

Konferenci pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci se společnostmi Setuza a Spolchemie Ústí nad Labem
19. 6. — 20. 6. 2008, Společenský sál společnosti Setuza, Žukovova 100, Ústí nad Labem

Program konference, 19. 6. 2008
10:00 r e g i s t r a c e ú č a s t n í k ů
10:30 Ing. Martin Procházka, gen. ředitel společností a PhDr. Benjamin Fragner, ředitel VCPD ČVUT - zahájení
11:00 přednášky:
Ing. Arch. Jan Jehlík, vedoucí ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT Urbanismus města Ústí nad Labem — minulost a budoucnost průmyslových zón
Ing. Martin Pondělík, Ústecký kraj, odbor průmyslové zóny Triangl Problematika brownfields Ústeckého kraje — vznik Národní databáze
Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT Úloha geotechniky při využití znehodnocených pozemků brownfields pro krajinnou regeneraci
PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě Projekt Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří — světové dědictví UNESCO. Cesta proměny hornické krajiny v turistickou oblast.

13:00 Exkurze po areálu někdejších Schichtových závodů (dnes Setuza) a Spolku pro chemickou a hutní výrobu (dnes Spolchemie), výklad poskytnou Ing. Marie Logrová a RNDr. Zdeněk Rytíř

14:00 Oběd v restauraci Setuzy

15:30 Pokračování konference debatou u kulatého stolu na téma „Průmysl včerejška, odkaz zítřku“, které se zúčastní:
Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel Archivu města Ústí nad Labem RNDr. Zuzana Kadlecová, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje Alena Chodovská, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Ing. Ladislav Stančík, Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Prof. PhDr. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění AV ČR Ing. arch. Matěj Páral, Ing. arch. Pavel Plánička, Ing. Bruno Panenka, 3+1 architekti hosté z VŠB Ostrava-pobočka Most, BTU Cottbus, TU Bergakademie Freiberg, Sächsisches Industriemuseum Chemnitz a další.    

Program exkurze, 20. 6. 2008
8:00 — 8:15 odjezd od penzionu Královka, Králova výšina 1477, Ústí nad Labem, - průmyslová zóna Předlice, elektrárna Trmice
9:00 — 1. zastávka — Bystřany — textilka Grohmann (brownfield), Úpořiny Tabuc-Pack (chráněné dílny, konverze), přes Teplice (průmyslová zóna), Pozorka, Dubí (porcelánka, sklárny)
10:30 — 2. zastávka — Hrob — textilka Mitscherlich, moldavská železnice, Osek, Lom 11:30 — 3. zastávka — Litvínov-Šumná, textilka Marbach-Riecken, přes Litvínov (textilka Pick), Záluží (chemička)
13:00 — 4. zastávka — důl Julius III, Kopisty — Podkrušnohorské technické muzeum
14:00 odjezd do Mostu k nádraží ČD (konec exkurze)  

Vstup na konferenci je volný (je nutné se ale přihlásit), exkurze (doprava autobusem + výklad) 200,-Kč, publikace ke konferenci (itinerář cesty, konferenční příspěvky a další texty) 150,-Kč Dopravu na místo, ubytování a stravování si účastníci hradí sami.

Pramen: Vladislava Valchářová, Lukáš Beran, VCPD

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*