Pro každou střechu

Fotogalerie ke článku (2)

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2
Celá fotogalerie (2)

Drážková (falcovaná) krytina je vysoce kvalitní a léty prověřený způsob zastřešení soukromých i veřejných budov v horských oblastech i ve městech.

Materiálem pro drážkovou krytinu Lindab Seamline je plech s označením PLX. Jedná se o speciální druh ocelového žárově pozinkovaného svitkového plechu jemnozrnné struktury. Díky této zrnitosti je materiál výrazně lépe tvarovatelný než běžný pozink, a to i přes to, že plech má tloušťku 0,6 mm. Plech je dále opatřen lakovou povrchovou úpravou v 15 různých barvách. Vrstva polyesterového laku o síle 50 µm zabezpečuje vedle pozinkování další ochranu ocelového jádra a umožňuje materiálu dosáhnout životnosti až šedesát let. Na plechu je navíc od výroby aplikovaná ochranná fólie, která napomáhá vyloučit drobná poškození jeho povrchu v průběhu montáže. Po dokončení střechy se tato fólie sejme.
 

Díky kompaktnosti falcované krytiny ji lze montovat na sklony od 3,6 º. Často bývá rovněž doplňkem ke střechám se skládanou krytinou, kterou nelze použít na mansardy a vikýře s malým sklonem. Problémem pro tuto krytinu není ani oblouková střecha, kdy jsou pásy zakřiveny. Minimální rádius by však neměl být méně než 15 m. Samozřejmostí je široká škála barevných odstínů krytiny LindabSeamline. Zpracování a montáž tohoto druhu krytiny podléhá přísným požadavkům na kvalitu zpracování a správný návrh střešní skladby. Pokud jsou tyto aspekty splněny, lze počítat s bezúdržbovou krytinou na dlouhá léta.

 
Princip falcované — drážkové krytiny

spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou — falcem, kladených od okapové hrany k hřebeni střechy. Pásy se bočně spojují uzavřením zmíněné dvojité stojaté drážky. Drážka má výšku přibližně 3 cm a je tvořena dvakrát stočeným okrajem plechového pásu. Do falcu jsou vkládány příponky, kterými je krytina kotvena k podkladu. Ten tvoří zpravidla prkenné bednění. Prkna mohou být nahrazena OSB deskami. Podklad musí poskytovat dostatečnou oporu pro připevnění příponek. Odolnost proti vytržení vrutu musí být větší než předpokládaná síla sání větru na daném objektu, která na plochu krytiny působí. Podélná rozteč příponek je max. 45 cm. Boční vzdálenosti jsou dané šířkou pásu, tedy 60 cm. Aby bylo plechu umožněno dilatovat v podélném směru, osazují se na část střechy tzv. kluzné příponky, které povolují pohyb pásu zapříčiněný vlivem tepelné roztažnosti. Pokud bude rozsáhlá střecha osazena pouze kluznými příponkami, vystavujeme se nebezpečí vlnění plechu, nebo postupnému uvolňování příponek. Je doporučeno vkládat mezi krytinu a podklad dodatečnou hydroizolační vrstvu, tvořenou difúzní fólií nebo nepískovanou lepenkou. Velmi vhodné jsou difúzní fólie opatřené drátěnkou, která vymezuje mezeru mezi plechem a podkladem. Je tak možné částečné provětrání krytiny a plynulý odtok případného kondenzátu. Pokud se předpokládá výskyt kondenzované vlhkosti ve větší míře, je třeba koncipovat střešní skladbu tak, aby bylo větrání zajištěno prostorem pod bedněním (větraný hřeben apod.).

 
Informace

Pokud hledáte další informace, můžete se i Vy obrátit na internetovou poradnu, kterou naleznete na www.lindab.cz v sekci Servis, kde napíšete svůj dotaz přímo do připraveného elektronického formuláře.

 

Informace společnosti Lindab

Zdroj: Stavba 5/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*