Proces proměny Karlova náměstí zahájen

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) vyhlásil tzv. řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci parku Karlova náměstí. Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která mezi všemi zúčastněnými zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu.

„Výhodou soutěžního dialogu je zejména to, že jsou všichni aktéři součástí vývoje návrhu již od samého začátku. To by mělo zamezit neshodám mezi jednotlivými institucemi a umožnit tak potřebnou revitalizaci parku,“ říká Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy.

Do soutěžního dialogu se mohou hlásit i architektonické týmy ze zahraničí. Odborná komise na základě dosavadní práce vybere pět uchazečů. Ti se potom budou scházet s dalšími zainteresovanými stranami, mezi něž patří například MČ Praha 2, Národní památkový ústav nebo Všeobecná fakultní nemocnice. Konání prvního workshopu, na kterém se bude upřesňovat zadání, se odhaduje na leden 2018.

„Jsem moc rád, že se podařilo vyhlásit takto otevřený proces na proměnu parku Karlova náměstí. Řízení se soutěžním dialogem na podobný projekt u nás v republice ještě nikdy neproběhlo, proto věřím, že i výsledky budou unikátní,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. „Respektovaná odborná komise, která je složená z předních českých architektů, zahraničních krajinářů, historiků a zástupců města, je pro mě zárukou, že pro město vybereme partnera, který zajistí kvalitní realizaci,“ dodává Boháč.

Vzhledem k tomu, že město dlouhodobě uvažuje i o umístění podzemních garáží pod částí náměstí, budou se architekti zabývat i potenciálním umístěním výjezdů a řešení venkovního vzhledu garáží. Kromě revitalizace parku budou architekti hledat i názor na řešení přilehlých ulic. Návrhy však budou respektovat vydaná stavební povolení na první etapu, která zahrnuje doplnění přechodů a cyklotras.

Cena celkové revitalizace parku se odhaduje na 150 – 300 milionů korun. Řízení je dlouhodobě připravováno ve spolupráci s Městskou částí Praha 2, Národním památkovým ústavem a magistrátním Odborem památkové péče. Týmy, které splní kvalifikační kritéria, mohou žádosti o účast zasílat do 12. 10. 2017 na IPR Praha. Výsledky soutěžního dialogu by měly být známy v létě 2018.

Více informací najdete na www.iprpraha.cz/karlovonamesti
tisková zpráva

Obnova Karlova náměstí dostane jasné obrysy do července 2018
(ČTK)
– Vítězný návrh na obnovu Karlova náměstí by měl být znám v červenci 2018. Uvedl to dnes Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), který vyhlásil řízení, do něhož se mohou hlásit české i zahraniční architektonické týmy do 12. října. Cena zakázky je 22,5 milionu korun. Náklady dlouhodobě připravované akce jsou odhadovány na 150 až 300 milionů korun.

Město zvažuje umístit pod náměstí podzemní garáže, architekti se proto budou zabývat kromě obnovy náměstí také potenciálním umístěním výjezdů a řešením venkovního vzhledu garáží.

Odborná komise složená ze zástupců města a architektů vybere v prosinci pět architektonických týmů, které od ledna do června vypracují návrhy úprav náměstí. Z nich bude v červenci 2018 vybrána nejvhodnější nabídka. Týmy budou své návrhy průběžně konzultovat se zainteresovanými stranami, jimiž jsou Městská část Praha 2, Národní památkový ústav nebo Všeobecná fakultní nemocnice.

Zvolená forma soutěže umožňuje zapracovat připomínky všech zúčastněných stran, které mají odlišné požadavky. Zatímco město usiluje o zvýšení průchodnosti parku, Národní památkový ústav naproti tomu odmítá výraznější zásahy do jeho podoby a přeje si zachování parku v současné podobě, kterou v 19. století navrhl zahradní architekt František Josef Thomayer.

Podle průzkumu IPR v roce 2016 si Pražané přejí lepší prostupnost náměstí pro pěší. Přes 60 procent lidí bylo nespokojeno se stavem náměstí, třetina lidí vnímala Karlovo náměstí jako zanedbaný park s nebezpečnými zákoutími. Podle studie IPR by měly zmizet blátivé vyšlapané cestičky, které nahradí lépe koncipovaná síť chodníků, přibude místo pro posezení a také pro pořádání pikniků nebo farmářských trhů.

Částečnými úpravami prošlo náměstí již v předchozích letech. V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce tramvajové tratě a přilehlých chodníků, na kterou navázala oprava křižovatek a přechodů.

Park se naposledy upravoval v roce 1998 u Novoměstské radnice. Proti kácení stromů tehdy protestovali ekologové i obyvatelé Prahy 2. V roce 2008 uspořádala radnice architektonickou soutěž, v níž vybralo vítězný návrhy, proti kterému se ale postavili památkáři. Zástupci radnice a magistrátu o dva roky později podepsali memorandum, v němž se zavázali ke společnému postupu ohledně obnovy náměstí.

Karlovo náměstí, dříve zvané Dobytčí trh, je s rozlohou 80.550 metrů čtverečních největším náměstím v Česku a jedním z největších v Evropě. Na délku měří 510 metrů a na šířku 130 metrů. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty, zbořena byla roku 1791.

Související články:
Karlovo náměstí bude hledat novou tvář  15.6.2017
Vznikne komise pro rekonstrukci pražského Karlova náměstí  23.6.2016
Karlovo náměstí čeká revitalizace 25.6.2015
Karlovo náměstí by se mohlo proměnit do pěti let 21.1.2010
Regenerace Karlova náměstí v Praze 2 10.4.2013
Nové úpravy Karlova náměstí v Třebíči 27.9.2012
V Praze 2 se bude diskutovat o podobě Karlova náměstí 19.2.2009
Výstava návrhů na úpravy Karlova náměstí 18.12.2008
Praha 2 vybrala nejlepší ideové návrhy na úpravu Karlova náměstí 4.12.2008
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*