Projekt SLAVIA – Fotbalový stadion Slavie

Fotogalerie ke článku (11)

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika

Eden - foto Ondřej Mika
Celá fotogalerie (11)

Autorem multifunkčního areálu Eden je architektonický atelier OMICRON-K.


O projektu
Eden je nejmodernější arénou svého druhu v České republice. Spojuje jednotlivé funkce — fotbalový stadion, obchodní a kancelářské plochy, hotel, podzemní a nadzemní garáže či restauraci. Areál je koncipován jako otevřený prostor, který je k dispozici návštěvníkům v průběhu celého týdne, měsíce a roku.

Vedle zápasů SK Slavia Praha či reprezentace ČR se zde budou pořádat i další akce. VIP boxy a klubové patro jsou situovány v západním křídle, které je srdcem celého areálu. Boxy jsou k pronájmu ve třech kategoriích. V prvním patře se nachází lóže silver a gold, ve třetím patře jsou umístěny platinové boxy s nejvyšším standardem.

Obchodní a kancelářské plochy jsou situovány v západním křídle. Obchodní zóna je v přízemí a nabízí víc jak 800 čtverečních metrů. Své služby zde poskytují restaurace McDonald's, Komerční banka či prostorný fanshop FANZone.

Součástí severního křídla je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 150 pokojů, z čehož čtyři mají výhled na nový stadion. Nový Iris Congress Hotel nabízí lobby bar či kongresové centrum. Provozovatelem je společnost Jerome Travel.

Hrací plocha je vyhřívaná. Eden je dále vybaven třemi velkoplošnými obrazovkami a 84 televizními panely. Fanouškům bude v diváckém koridoru k dispozici 14 jednotek rychlého občerstvení.

Webové stránky multikomplexu: www.stadioneden.cz.


SLAVIA - Fotbalový stadion Slavie
multifunkční sportovní areál:
- fotbalový stadion vč. doprovodných funkcí
- komerční část
- parking
- venkovní veřejné prostory

Místo stavby: Fotbalový stadion Slavie, ulice U Slavie, Praha 10 - Vršovice
novostavba na pozemku původního stadionu Slavia Praha

Investor: E SIDE Property Ltd.

Gen. projektant: OMICRON-K Architektonický atelier, Martin Kotík
Autoři návrhu:  Martin Kotík, Daniel Dvořák, Leoš Zeman
Koordinace projektu: Jan Procházka

Spolupráce na projektu:
Stavební část:
COPLAN Projekt ,s. r. o. / ing. Babka, ing. Frontz
Statika
beton: RECOC s.r.o. — ing.Smutek
piloty: ing. Ježek, ing. Mrázek
monolity: COPLAN Projekt ,s. r. o. - ing. Karpíšek
ocel:  MALCON, s. r. o. - ing. Trnka
Zdravotní technika: Interpro - ing. Sýkora,
Rehabilitace: BWT - ing. Braciníková
Vzduchotechnika: KPS-VZT s.r.o. - ing. Pulec, ing. Fridrich
Vytápění, chlazení: TT plus - ing. Schwarz
Elektro — silnoproud, slaboproud, měření a regulace: Electra Design, s. r. o. — ing. Trachta
Velkoplošné obrazovky: Bertele
Akustika — hluková studie: Akmest - ing. Zúber
Akustika - budova: Greif akustika
Požární ochrana: Peritas - ing. Pospíšil
Infrastruktura: Komprin, s. r. o.
Komunikace: VIA dopravní ateliér — ing. Špilar
Hřiště: Eurogreen s.r.o. - ing. Štěpař
Sadové úpravy: ing. Bubenko
Zámečnické konstrukce: J. Smetana

Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ, a. s., divize Čechy o.z.
Subdodavatelé prací:
Hochtief CZ, divize Dopravní stavby — HTÚ a výkopy
Stump Spezialtiefba, s. r. o. — pilotové založení
Prefa Praha, a. s. — ŽB prefabrikované konstrukce
Thyssenkrupp Výtahy, s. r. o. — výtahy
Kepák, s. r. o. — ocelová konstrukce nad tribunami
AKO Servis, a. s. — izolace spodní stavby, střešní plášť včetně skladby střech
Hochtief CZ, a.  s., divize Servis — provoz elektro — elektroinstalace
Thorn Lighting CS, a. s. — světla
Eucon, s. r. o. — ŽB monolitické konstrukce (část C,D,E,F)
Temont ,s. r.o . — ŽB monolitické konstrukce (část A,B)
Karel Frank Group, s. r. o. — zděné konstrukce
Film Dekor ,s. r. o. — podhled pod OK střechy stadionu
Moopex, a. s. — VZT, RTCH, ZTI
Vjačka, s. r. o. — výplně otvorů, skleněné fasády
Arstav, s.r.o. — SDK
Zenit, s. r. o. — drátkobetony, anhydrity
TH systém, s. r. o. — betonové mazaniny, omítky
LHV — omítky
GCT stav, s. r. o. — KZS, zateplení stropu, malby
Altryss, s. r. o. — povlakové krytiny (koberce)
KBV, s. r. o. — předsazená fasáda
Konstruktis Delta — zdvojené podlahy
Kráčal — obklady, s. r. o. — obklady, dlažby
Sauter Automation, s. r. o. — MaR
Hörmann, s. r. o. — dveře a vrata
BW — zámečnictví, s. r. o. — zámečnické prvky
Davelo, s. r. o. — zámečnické prvky
Klika BP, s. r. o. — protipožární ucpávky
Caffi, a. s. — sanitární příčky
Avaps, s. r. o. — protipožární rolety
J&J Renova, s. r. o. — povlakové krytiny (penízková guma)
Trey CZ, s. r. o. — epoxidové nátěry

Celková plocha areálu: 103 396 m2
Kapacita stadionu: 20 800 míst, z toho:
klubové patro celkem 666 míst, 45 VIP boxů — celkem 450 míst
Invalidé : 42 míst ( + 42 míst pro doprovod)
Hrací plocha: 105 x 68 m, vyhřívaný trávník
Počet podlaží 6 (suterén, přízemí + 4 nadz. podlaží)
Parametry stadionu splňují požadavky ČMFS a fotbalových federací FIFA a UEFA

Podlažní plocha
obchody 1120 m2
administrativa 2280 m2
restaurace pro veřejnost 450 m2
občerstven - stadion 156 m2
hotel 4 205 m2
byty 91 97 m2 (zatím nerealizováno)
Parkování:
osobní auta 943 míst
autobusy 25 + 3

Termíny projektu:
studie, projekt pro ÚR: 2002
projekt pro SP: 2004
realizační dokumentace: 2006 — 2008
Termíny realizace: 09/2006 — 05/2008

Náklady: cca 1 mld. Kč

Další technické informace o stavbě:
- kapacita stadionu — 21 000 osob
- základové piloty — 603 ks (celková délka 6 820 m)
- prefabrikované sloupy — 602 ks (celková délka 2 093 m)
- tribunové nosníky — 248 ks (celková délka 2 062 m)
- prefabrikované lavice — 2 380 ks (celková délka 13 400 m)
- ocelová konstrukce střechy — 1 305 000 kg
- podhled na tribunách — kanadský cedr 9 800 m²
- monolitická část — spotřeba betonové směsi — 6 500 m³
- vyzdívky — Liapor + Porotherm 4 725 m²
- splašková kanalizace — 1 336 m
- dešťová kanalizace — 410 m
- rozvody zdravotechniky — 15 400 m
- požární vodovod — 1 330 m
- slaboproudé rozvody — 100 000 m
- silnoproudé rozvody — 200 000 m
- výtahy — 14 ks
- osvětlení hrací plochy -vysoce výkonné výbojkové světlomety — 148 ks, 1 400 luxů
- hřiště - travnatá plocha 8 740 m2 (115 x 76 m), zpevněná plocha 1 092 m²
- hrací plocha - 105 x 68 m
- skladba - slupovaný trávník tloušťky min. 35 mm předpěstovaný na substrátu
- vegetační vrstva 115 mm
- drenážní vrstva, šterkopísek 4 mm
- teplovodní topení

Použité materiály

Stavba stadionu je založena na železobetonových pilotách. Nese ocelovou střechu bez jediného vnitřního sloupu, která kryje prostory pro diváky. Střešní podhledy tribun jsou z kanadského cedru, který je jednou z nejlehčích a nejtrvanlivějších měkkých dřevin na světě.
Stupně na divácká místa jsou ze železobetonových prefabrikátů. Ostatní podlahy hlediště jsou betonové s epoxidovým protiskluzovým nátěrem.
Montáž zděných konstrukcí na východní tribuně zahrnuje pohledové zdivo z Liaporu (odlehčený beton) tloušťky 175, 240, 300 a 365 mm a klasické zdivo z pálených tvarovek Porotherm 240, 115 a 175 mm. Celkem je na stadionu 4 725 m3 zdiva.
Veškeré parteky (panely) jsou opatřeny monolitickou membránou v tloušťce 70 mm, která je strojově hlazena.
V objektu je přibližně 15,4 km rozvodů zdravotechniky, 1330 m požárního vodovodu, asi 101,1 km slaboproudých a 200 km silnoproudých rozvodů.
V zázemí stadionu bude sloužit k dopravě osob a materiálu čtrnáct výtahů.

Střešní konstrukce
Nosná konstrukce střechy, jejíž hmotnost činí přibližně 1300 tun, je navržena z ocelových prvků.
Střecha tvoří jeden celek bez dilatací. Hlavním konstrukčním prvkem jsou vazníky, které určují kapkovitý tvar příčného řezu střechy a jsou navrženy jako příhradové nosníky s plnostěnným zakončením na obou koncích.
Vazníky jsou uloženy přímo (západní a severní tribuna) a nebo prostřednictvím ocelových stojek (ostatní tribuny) na železobetonové konstrukci tribun. Současně jsou podpírané vazníky svým vnějším koncem ukotveny pomocí ocelových táhel do železobetonové konstrukce přístaveb.
Všechna kotevní táhla jsou navržena jako tuhé pruty schopné přenést i tlakovou sílu. Dalšími z hlavních prvků jsou vnitřní příhradové vaznice, které propojují prstencovitě všechny vazníky a stabilizují dolní tlačený pas vazníků a celkově konstrukci střechy v okamžiku nerovnoměrných zatížení.
Uvnitř prostoru střechy je situována servisní lávka šířky 0,80 m s nosnou ocelovou konstrukcí a s podlahou navrženou z pororoštů. Přístup na okružní lávku je žebříkem z každé ze čtyř tribun.
V prostoru při vnitřním konci střechy je prosvětlený pás z polykarbonátových komůrkových desek.
Desky jsou podpírány ocelovým roštem.

Fasáda:
MAX Exterior, tloušťka 6 mm.
Určený pro provětrávané fasády
Barevnost:
Fólie Akro Rubin 70% (imitace dřeva)
Fólie Dark Afro 25% (imitace dřeva)
Fólie Mars Red 5%

Technologie a materiály:
Vzduchotechnika:
VZT jednotky Rosenberg
FC GEA
Požární klapky Mandik
Distribuční prvky Mandik, Imos
Ventilátory Rosenberg, Elektrodesign
Splity Haier
Dveřní clony Gea
Parní zvlhčovače Nordman

Vytápění:
- zdrojem tepla je výměníková stanice napojená na horkovod čerpadla KSB
expanzní nádoby Reflex
izolace Armaflex
otopný systém Korado

Zdravotní technika:
zařizovací předměty JIKA

Elektroinstalace:
napěťová soustava NN je 3NPE — 50 Hz, 400/230 V
systém ozvučení a evakuační rozhlas
systém EPS a kamerový systém
náhradní zdroj — dieselagregát Phoenix Zeppelin
osvětlení hrací plochy Thorn
Rozvaděče Moeller

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*