PROJEKTSTUDIO EUCZ: STADION BAZALY FC BANÍK

Našim úkolem je navrhnout koncepci stadionu pro zhruba 20.000 lidí, který je situován ve stopě stávajícího stadionu na Bazalech.Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz
investor: SMK Reality Invest a.s.
generální projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o
autor: David Kotek, Rudolf Müller
spolupráce: Oldřich Bajger
majetková práva k autorství: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o


V konceptu vycházíme ze stávajících urbanistických a sociálních vazeb, navazujeme na ně a posilujeme je tak, aby byly zachovány všechny kvality v soudobém přepisu moderních technologií a bezpečnosti.
Zásadním parametrem návrhu je současná situace stadionu zapuštěného v kopci. My tento stávající determinant posilujeme a zatraktivňujeme. Celý stadion formujeme tak, aby úžasný výhled na Moravskoslezskou metropoli byl fascinujícím pozadím pro drama utkání, her a pořádání akcí. Tribuny mají průběžný ochoz, který zajišťuje výhledy všemi směry. Jak ven, tak dovnitř. Celkový tvar kopíruje navíc siluetu kopce, který takto doplňuje a zbytečně jej nenavyšuje. Stadion má i při své velikosti přiměřené měřítko k okolním objektům a to díky svému zahloubení. Je to jedinečný fenomén stadionu v kopci nad městem. Chceme místo nenásilně doplnit, nevytvářet zbytečnou dominantu a konkurovat tak blízké radniční věži a vodárenskému objektu na Hladnově.
Dalším předpokladem je lepší kontakt fanoušků s hrou vedoucí k dramatičtějšímu klopení tribun, které umožňuje také odkloněním od kamenného masivu – „bazalu“, a tak vzniká jedinečná kaverna pro krytý parking a zázemí stadionu.
V rámci udržitelného rozvoje budeme řešit celý stadion kombinací nejvhodnějších konstrukčních materiálů a budeme využívat obnovitelné zdroje, jako jsou například tepelná čerpadla, fotovoltaické články, využití dešťových vod apod.
Součástí projektu je i doplnění celého areálu o halu pro míčové sporty, prostory komerce a nutný parking. Chceme kvalitní architekturou a bezvadně funkčním prostorem navázat na moderní výstavbu v krajském městě, být důstojným protipólem multifunkční haly v plynojemu Dolních Vítkovic a zařadit tak Ostravu po bok významných kulturních měst Evropy s industriální stopou.

zdroj: David Kotek,PROJEKTSTUDIO EUCZ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*