Proměna Karlova náměstí

Karlovo náměstí se promění pod taktovkou německého krajináře a dvou tuzemských architektonických studií
Po mnoha letech nezdařilých pokusů zná Praha novou podobu Karlova náměstí. Vítězný návrh, který vzešel z tzv. soutěžního dialogu, dnes schválili pražští radní. Citlivá obnova parku v centru města bude doplněna o promenádu, kavárnu, hřiště a trhy. Revitalizace má z parku vytvořit místo, kde lidé chtějí trávit čas. Autorem vítězného návrhu je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

„Troufám si tvrdit, že celý proces byl pro nás všechny hodně obohacující a poučný. Umět se shodnout, diskutovat a předat ucelenou zpětnou vazbu týmům, které po celou dobu přinášely inovativní způsoby přemýšlení, bylo mnohdy náročné. Všechny týmy odvedly profesionální práci, kterou jsme v průběhu společně konzultovali, a nakonec představily velmi kvalitní návrhy, takže jsme opravdu měli z čeho vybírat. Rozhodnutí o vítězi bylo opravdu velmi náročné,“
zhodnotila výběr vítězného návrhu pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Vítězný tým navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit na tři časové úseky. Náměstí se tak bude proměňovat postupně, od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. Aby se zachránily odumírající stromy, budou se některé úpravy zeleně realizovat již příští rok.

Po zpracování projektové dokumentace by měla během roku 2025 proběhnout celková revitalizace parku. V dlouhodobé vizi do roku 2048 (výročí 700 let od založení Karlova náměstí), ale autoři například počítají s postupným zklidněním dopravy až do takové míry, která by celou východní stranu uvolnila pouze pro chodce a umožnila vznik promenády.

Proměna parku spočívá mimo jiné také v novém rozvržení cestní sítě. Ta umožní pohodlný průchod nejvíce využívanými cestami, zejména směrem od metra k nemocnici, a zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. V jižní části náměstí by se měla objevit nová kavárna a také dětské hřiště. Ve střední části se nabízí prostor pro komunitní správu květinových záhonů.

Reprezentativnější vzhled místu dodá nová dlažba z pražské mozaiky, zahrnující v sobě QR kódy s odkazy na historii náměstí, nový kvalitní mobiliář a obnova chybějících nebo odumírajících stromů. Celkovou rekonstrukcí by pak měla projít část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských událostí mohly nově konat i trhy.

„Těší mě, že vítězný návrh ctí historické hodnoty parku od založení Karlem IV. po návrh Františka Thomayera a zároveň přináší nadčasové řešení jeho problémů. Je důležité si uvědomit, že výběrem návrhu to jen začíná a že cesta ke kompletní revitalizaci Karlova náměstí bude vyžadovat stejné nasazení a spolupráci všech zúčastněných stran zahrnující město, památkáře a místní stakeholdery, jaká probíhala při tvorbě návrhu,“
připomněla radní Jana Plamínková.

Zajímavým prvkem v návrhu je také vzpomínka na kapli Božího Těla, která stála ve středu náměstí na místě dnešní Ječné ulice. Autoři místo připomínají světelnou instalací, která naznačuje cesty, po kterých do kaple přicházeli poutníci.

„Karlovo náměstí má díky tomuto návrhu šanci znovu ožít a sloužit jako jeden z nejkrásnějších parků v centru města,“ dodal k výběru vítěze Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Cena celkové revitalizace parku se odhaduje na cca 230 milionů korun. 

Postupná proměna Karlova náměstí

2019
– drobné úpravy zeleně, záchrana odumírajících stromů
– zapojení komunity do oživení parku

2025
– rekonstrukce celého parku
– nové cesty, které zajišťují lepší prostupnost parku
– výsadba nových stromů
– doplnění nového mobiliáře
– kavárna
– hřiště

2048
– promenáda po celé délce východní strany náměstí
– dlouhodobá obnova vegetace

Co dalšího návrh řeší?
– umístění podzemních garáží u nemocnice
– hospodaření s dešťovou vodou
– péči o zeleň
– nové povrchy, mobiliář a veřejnou vybavenost

Co je to řízení se soutěžním dialogem?
Pokusů o revitalizaci Karlova náměstí proběhlo již několik – například architektonická soutěž v roce 2008. Zatím se ovšem nepodařilo nic dotáhnout do konce, protože se jednotlivé instituce neshodly na tom, jaká by budoucnost náměstí měla být.
Ukázalo se, že k revitalizaci náměstí je třeba přistupovat jinak. Proto byla zvolena inovativní cesta formou řízení se soutěžním dialogem, jejímž pilotním projektem je právě Karlovo náměstí.
Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která mezi všemi zúčastněnými zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu. Díky tomuto způsobu výběru řešení bylo možné do celého procesu zahrnout všechny významné stakeholdery, kteří mohli ovlivňovat nejen zadání, ale i průběžně tvorbu návrhů.
Do řízení tak byli úzce zapojeni jak odborníci z magistrátních odborů, zástupci městských částí Praha 2 a 1, odborníci z Národního památkového ústavu, zástupci univerzit a nemocnic sídlících na Karlově náměstí, majitelé domů na Karlově náměstí, ale např. i policie a hasiči.

Do řízení se soutěžním dialogem se v srpnu 2017 přihlásilo celkem 14 špičkových týmů z Česka i ze zahraničí. Na základě jejich dosavadní práce a přístupu k revitalizaci parku vybrala v prosinci 2017 mezinárodní komise 5 týmů špičkových architektonických kanceláří z Česka, Velké Británie, Francie a Nizozemska. Ty se od letošního února společně podílely na zadání a přinášely a na základě konzultací se všemi zainteresovanými stranami (např. MČ Praha 2, Odbor památkové péče MHMP, Národní památkový ústav) postupně vylepšovaly návrhy na novou podobu parku společně.

1. etapa
Proměna Karlova náměstí postupně probíhá již delší dobu. Revitalizace parku spadá do II. etapy celkové proměny. I. etapa se týkala úprav obvodové části náměstí. Již v roce 2015 se zrekonstruovala tramvajová trať, chodníky a nástupní ostrůvky. Následně proběhla v roce 2015 rekonstrukce vodovodů a kanalizace, které zde byly z poloviny 19. století. Rekonstrukce zbývajících komunikací, přechodů, zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Kdo na nové podobě Karlova náměstí pracoval – pořadí dle hodnocení komise:
1. místo – Vybraný zhotovitel projektové dokumentace:
Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studii.

Další hodnocené týmy:
2. místo:
Agence Ter, Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto – Francouzské krajinářské studio ve spolupráci s českou kanceláří

3. místo:
Buro Sant en Co V.O.F. ve spolupráci s  M1 architekti s.r.o. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – holandské krajinářské studio ve spolupráci s českým architektonickým studiem a dopravní kanceláří

4. místo
GustafsonPorter + Bowman LLP – britské krajinářské studio ve spolupráci s českým krajinářským studiem šmídová landscape architekts

5. místo
New visit s.r.o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

Všechny návrhy včetně vyřazených 9 dalších účastníků řízení si budete moci prostudovat na rozsáhlé výstavě, která bude probíhat v lednu 2019 v CAMPu.

tisková zpráva

Související články:
Obnova parku na Karlově náměstí  28.3.2018
Na proměně Karlova náměstí budou pracovat špičkové světové týmy  20.12.2017
Proces proměny Karlova náměstí zahájen  17.8.2017
Karlovo náměstí bude hledat novou tvář  15.6.2017
Karlovo náměstí čeká revitalizace  25.6.2015
Vznikne komise pro rekonstrukci pražského Karlova náměstí  23.6.2016
Karlovo náměstí by se mohlo proměnit do pěti let 21.1.2010
Regenerace Karlova náměstí v Praze 2 10.4.2013
Nové úpravy Karlova náměstí v Třebíči 27.9.2012
V Praze 2 se bude diskutovat o podobě Karlova náměstí 19.2.2009
Výstava návrhů na úpravy Karlova náměstí 18.12.2008
Praha 2 vybrala nejlepší ideové návrhy na úpravu Karlova náměstí 4.12.2008


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*