Protipožární vyhláška platí beze změn, ÚS zamítl návrh na zrušení

Soudci zamítli návrh ombudsmana Otakara Motejla na zrušení normy, která mimo jiné stanovuje povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly.

Takzvaná protipožární vyhláška platí beze změn i po rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ze dne 9.6.2009. Soudci zamítli návrh ombudsmana Otakara Motejla na zrušení normy, která mimo jiné stanovuje povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly. Podle soudce zpravodaje Jana Musila je vyhláška přiměřeným opatřením proti hrozbě požárů.


Hasiči rozhodnutí soudu uvítali. Vyhláška, která platí od 1. července loňského roku, zvyšuje úroveň ochrany lidí v Česku před požáry, tvrdí hasiči. Sami ji také navrhovali.


Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb nevznikla podle ombudsmana jen kvůli veřejnému zájmu, jak uvádějí její tvůrci, ale také proto, aby přinesla zisk některým výrobcům protipožární techniky. Tím se ústavní soudci příliš nezabývali. Pouze konstatovali, že určitý zásah do vlastnického práva majitelů nemovitostí je vyvážen veřejným zájmem na ochraně zdraví, života a majetku.


Škody při požáru nehrozí jen vlastníkům stavby, ale i nezainteresovaným, třetím subjektům. Při podmínkách urbanistické zástavby v Česku vždy hrozí přenesení požáru. I třetí osoby musí být před riziky chráněny,“ uvedl Musil.

Ombudsmanovi vadilo také to, že vyhláška odkazuje k těžko dostupným dokumentům, konkrétně technickým normám. Podle Musila to není problém, protože s vyhláškou pracují projektanti, technici a specialisté, pro něž je znalost norem povinností.

Nejsou tím zatíženi přímo stavebníci, ale odborné osoby, které projekty zpracovávají. Po nich je možné vyžadovat i vynaložení určitých nákladů na obeznámení se s normami,“ uvedl Musil. Vtělit technické normy přímo do vyhlášky je podle soudců nemožné, navíc stejně obsahují řadu obecně nesrozumitelných symbolů, mnoho tabulek, výpočtů a podobně.


Hasičský sbor letos v lednu zveřejnil údaje, podle nichž si požáry v domácnostech loni vyžádaly o devět obětí více než v roce 2007 a zranily 500 lidí, což je nejvíce za posledních pět let.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán považuje rozhodnutí soudu za potvrzení oprávněnosti a vhodnosti zvoleného řešení. „Je to potvrzení toho, že jsme se v naší snaze zvýšit úroveň požární bezpečnosti staveb v ČR a stanovit jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb vydali správnou cestou. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky čerpají z dobré praxe,“ uvedl Štěpán v tiskové zprávě.

Vyhláška nařizuje vlastníkům novostaveb, aby pořizovali hasicí přístroje, zajistili jejich revize a ve specifikovaných případech koupili také kouřová čidla. Tuto povinnost zdůvodňuje ministerstvo vnitra veřejným zájmem na ochraně před nebezpečím vzniku požárů.

Motejl ve stížnosti uvedl, že plně podporuje snahu o zvýšení protipožární ochrany. Způsob však považuje za nešťastný. Navrhl například to, aby majitele nemovitostí, kteří sami investují do hasicích přístrojů a kouřových čidel, získali výhodnější pojistné podmínky.

Zdroj: Zpráva ČTK 9.6.2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*