PSJ zahájí výstavbu IGLAVIA PARKU v květnu 2009

Fotogalerie ke článku (4)

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace

Iglavia Park. Vizualizace
Celá fotogalerie (4)

Developerská divize společnosti PSJ, a. s., má za sebou téměř všechny kroky nutné k realizaci svého jihlavského administrativního projektu Iglavia Park. Po provedení nezbytných průzkumných prací na staveništi a po vypracování urbanisticko-architektonického konceptu stavby došlo k podání oznámení záměru ve smyslu zákona pro posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud vše proběhne bez problémů, nic by nemělo bránit tomu, aby první etapa výstavby projektu odstartovala v květnu 2009.

„Krajské město zaznamenalo výrazný stavební rozvoj v oblasti průmyslových a skladových nemovitostí, na trhu s maloobchodními prostorami a na rezidenčním trhu, nicméně na trhu s moderními kancelářskými prostorami je situace neuspokojivá. Chceme-li do Jihlavy přitáhnout firmy, které nabídnou zaměstnání pracovníkům s vyšší kvalifikací, je zapotřebí pro ně vytvořit odpovídající zázemí. S kvalitním pracovním prostředím souvisí také vyšší produktivita práce — se soudobým projekčním návrhem zase nižší provozní náklady. Moderní administrativní budova s velkoplošnými prostorami umožňujícími flexibilní uspořádání, s kvalitním technickým vybavením vč. klimatizace a s dostatečně kapacitním parkováním v Jihlavě chybí, proto věříme, že Iglavia Park bude mít úspěch. Potvrzuje to jak tržní průzkum, který jsme si nechali zpracovat, tak i sám fakt, že již nyní evidujeme první zájemce o pronájem těchto moderních kanceláří,“ uvedl za Divizi development PSJ Ing. Jiří Mutl.
Projekt předpokládá výstavbu po etapách ze západu k východu v souladu s finančními možnostmi investora a situací na trhu nemovitostí. Postupně tak dojde k vybudování souvisejících dopravních napojení a úpravy zelených parkových ploch.
Za konečným návrhem projektu stojí Architekti Hrůča a spol. Ateliér Brno, s. r. o., které přepracovalo původní návrh z listopadu 2007 a které je mimo jiné autorem již dokončeného projektu Spielberk Office Centrum v Brně.
Název IGLAVIA PARK je odvozen z původního latinského názvu Jihlavy a souvisí s  celkovým řešením projektu jako otevřeného administrativního souboru skládajícího se z několika budov s jednotným vnitřním uspořádáním.
 
 
Tisková zpráva společnosti PSJ, září 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*