Pěstuj prostor vyhlašuje nový asistenční program a semináře

Plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., vyhlašuje nový ročník asistenčního programu a odborných seminářů pro veřejnou správu, aktivní občany i organizace, které ocení pomoc s kvalitním rozvojem veřejných prostranství a zajímá je optimální nastavení projektů nebo témata jako kvalitní komunikace, participace, evaluace, architektonické soutěže či koncepční dokumenty.

Veřejná správa, aktivní občané i organizace mohou vybírat z nabídky dvou na sobě nezávislých možností, a mohou zvolit i obě dvě z nich:

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
První možností je dvoudenní seminář na téma z oblasti veřejných prostranství, a to pro všechny aktéry ve veřejném prostoru, tedy veřejnou správu, neziskové a další organizace i jednotlivce. Přihlášky je možné zasílat průběžně, do vyčerpání limitu grantové podpory na rok 2021. Hodnota semináře je 18 000 Kč, u dotovaných seminářů zájemci hradí 7 000 Kč. Více informací najdete zde, přihlášku zde.

ASISTENČNÍ PROGRAM
Druhou možností je systémová pomoc s tvorbou veřejných prostranství, která může dle potřeby konkrétního žadatele zahrnovat přípravu koncepčních dokumentů, nastavení konkrétního projektu či zlepšení komunikace a participace. Tato možnost je určená městům, obcím, městským částem a obvodům. Přihlašovat se do tohoto programu je možné do 12. května 2021. Hodnota programu je 50 000 Kč, v případě dotovaného programu je hrazeno ze strany účastníka 20 000 Kč. Více informací zde, přihlášku najdete zde.

V loňském roce plzeňský spolek Pěstuj prostor v rámci asistenčního programu pomohl například obci Kořen s koncepčnějším rozvojem veřejných prostranství, Klášteru Hradiště nad Jizerou s připomenutím historické paměti i s plánem údržby a dalšího rozvoje centra, Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany s inovací přístupu k rozvoji sídlištních veřejných prostranství nebo městu Rakovník se zlepšením komunikační a participační strategie. Na seminář si Pěstuj prostor pozval Skautský institut, Městský obvod Ostrava Poruba nebo neziskové organizace v Olomouci.

„Chceme pomoci městům, obcím, jednotlivcům i organizacím najít odvahu opustit zavedená schémata a vyzkoušet nové cesty inspirované současnými poznatky a inovativními přístupy. Víme, že první krok je často velmi obtížný nebo se na něj nedostávají potřebné finance – proto jsme za pomoci Ministerstva kultury České republiky připravili tento podpůrný program,“ uvedli jeho autoři, architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková. Na programu s nimi spolupracuje také sociolog Petr Matoušek a další odborníci.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*