Pumpa

Multifunkční „PUMPA“ jako čerpací stanice, restaurace a protihluková stěna.

Hlavní idea řešení
Úvodním zadáním tohoto projektu bylo navrhnout rekonstrukci čerpací stanice na dálnici D1, která měla být umístěna za novou typovou protihlukovou stěnou. Výsledkem tohoto řešení by byla vysoká neprostupná betonová protihluková stěna při vjezdu do Průhonic.  Snaha byla přijít s jiným řešením, které bude vstřícnější ke svému okolí. Nápad, myšlenka navrhnout multifunkční objekt, který bude začleněn do požadovaných protihlukových opatření a bude „ otevřen“ nejen k dálnici, ale také k obci, zaujal investora i zástupce obce. Vznikl multifunkční objekt, patrně první, který současně plní funkci občanské vybavenosti a je i funkční součástí protihlukových opatření obce Průhonic.

Architektonické řešení
Hlavní objekt je navržen vzhledem k požadované „protihlukové “ funkci ve formě kompaktní hmoty. Z této hmoty vystupuje, směrem k dálnici D1, „odlehčená“ střecha nad výdejními stojany ČS PHM, která má svým tvarem zaujmout a přilákat pozornost řidičů. Architektura hlavního objektu vychází z kombinace ucelených prosklených a plných ploch. Směrem k dálnici je obchod ČS PHM otevřen rozměrnou prosklenou fasádou, která zajišťuje vizuální kontakt s řidiči. Směrem k obci je objekt „ otevřen“ také rozměrnou skleněnou plochou, která je obohacena důležitým funkčním architektonickým prvkem tohoto objektu – vertikálním dřevěným slunolamem. Tyto slunolamy jsou různě natočeny a tím umožňují zajímavé průhledy z exteriéru a pohledy do interiéru. Hlavní objekt je koncipován jako dvoupodlažní. Nedílnou součástí celého objektu jsou protihlukové stěny s konstrukcí pro popínavé rostliny.

Funkční koncept
V exteriéru jsou dva oboustranné stojany pohonných hmot a 10 dobíjecích stojanů. Dobíjecí stojany souvisí s konceptem celé čerpací stanice, kdy dobíjení trvá delší dobu.  Pro tento čas Pumpa nabízí prostor k občerstvení, odpočinku nebo k setkání. Interiér je rozdělen na část přiléhající k čerpací stanici (pokladny, shop, fresh bar a pekárna). Druhou polovinu prostoru tvoří restaurace, která je rozdělena na samoobslužnou část s hotovými jídly a gril bar. Gril bar je v interiéru restaurace zdůrazněn atypicky tvarovaným pracovním stolem.

Řešení interiéru
„Posezení v zeleni za každého počasí “ – to bylo motto pro ideové řešení celého interiéru. Tato myšlenka navazuje na symbolickou linku Průhonice = park = zeleň a v interiéru je vyjádřena zelení v různé formě. Nejčastěji převislou zelení nebo umístěním vzrostlých rostlin přímo do odbytového prostoru. Technické prvky čerpací stanice se do interiéru restaurace přelévají v industriálním výrazu některých interiérových prvků. Vše je nasvětleno nepravidelně rozmístěnými světly, které volně plují prostorem restaurace.

Autorská zpráva

Autor: Ing. arch. Ivan Kolář – A32 spol. s r.o.
Spolupracovníci: Ing. Roman Hron – A32 spol. s r.o., Ing. arch. Jitka Smolíková – A32 spol. s r.o., Ing. Martin Fořt – A32 spol. s r.o., Ing. Stanislav Kozák – Askon (statická kancelář), Ing. Zdeněk Vít – Skála Vít (statická kancelář)
Investor: Imoba, a.s.
Realizace:  04.2020–11.2021

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zdá se mi to, nebo už to tady bylo?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Skvělý počin.
    Tleskám.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*