Putovní výstavy spolku Omnium

Výstava „Historické hřbitovy“
Výstava fotografií skutečného stavu hřbitovů v České republice 

Výstava představuje mnohdy neutěšený stav hřbitovů v České republice, zejména pak v oblastech bývalých Sudet. Výstava byla původně připravena s cílem upozornit na často tristní stav historických hřbitovů německých a židovských obyvatel v česko-německém pohraničí. Hřbitovy jsou zde velmi často opuštěny, zničeny nebo zanedbány. Ale i u udržovaných hřbitovů nejsou výjimkou zdevastovaná hrobová místa původních obyvatel. 
Výstava mapuje celou Českou republiku, od Aše, Chomutovska, Podbořansko, Český les až po Krnov…
Výstava byla připravena ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Instalace:
Městské muzeum Krnov, Flemmichova vila, Hlubčická 152/20, Krnov, 5.1.-23.2.2018
Muzeum papírových modelů, Police nad Metují, 1.-.31.3.2018
Městské muzeum Rýmařov, 7.4.-3.5. 2018
Loreta Rumburk, 1.6.-31.7.2018
Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, srpen – říjen 2018


Výstava „Památky osiřelé“
Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu. Nebo konec.

V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře.
Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce.  Památky osiřelé.
Výstava představuje sakrální památky na území České republiky, které jsou opuštěné, osiřelé a ve velmi špatném technickém stavu.
Výstava byla připravena ve spolupráci Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a spolku Omnium s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016.
Katalog výstavy

Instalace:
Městské muzeum v Čelákovicích, p.o., Na Hrádku 464, Čelákovice, 3.-25.2.2018
Západočeské muzeum Plzeň – Národopisné muzeum Plzeňska, Plzeň, 6.3. – 1.7.2018


Výstava „Broumovská skupina kostelů“
Výstava fotografií broumovské skupiny kostelů, díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Soubor barokních venkovských kostelních staveb uváděných pod názvem „broumovská skupina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor.
Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690 – 1743 díky velkému rozmachu výstavby sakrálních staveb iniciované zejména opaty řádu benediktinů Tomášem Sartoriem a Otmarem Zinkem.   
Fotogalerie

Instalace:
Městské muzeum Rýmařov, Náměstí Míru 6, Rýmařov, 8.2.-4.3.2018
Muzeum Podblanicka, Benešov, 12.3 – 31.5.2018
Město Cheb, 6.6. – 31.8. 2018
Waldnaabtal-Museum in der Burg Neuhaus, Německo 1.3. – 31.10.2019


Výstava „Monumenta VIVA“
Práce spolků, krajanských organizací a obcí při záchraně památek

Výstava představuje práci spolků při záchraně a prezentaci kulturního dědictví v České republice. Tato práce významně přispívá k záchraně památek, zejména těch, které nejsou turisticky příliš atraktivní nebo nejsou spojeny s významnou osobností. Mnohdy se jedná o práci, která není dostatečně prezentována široké kulturní veřejnosti. Výstava představuje široké spektrum památek od drobných sakrálních staveb po zámecké areály či ojedinělé technické památky. 
Výstavu připravil spolek Omnium ve spolupráci s Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Instalace:
HDO , Mnichov, Německo, 15.2. 2018
69. Sudetendeutschen Tag, Messe Augsburg, 19.-20.5. 2018
Státní hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou, 1.6. – 17.9. 2018 

Omnium z. s. Život památkám

podle podkladů pořadatele


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*