RD s pediatrickou ordinací v Berouně

Architekti: Roman Koranda a Alena Hýblová
Projekt: 2003-2004
Realizace Completion: 2004-2005
Úkol: Postavit na malou rohovou parcelu (700 m2) velký rodinný dům s pediatrickou ordinací
Commission: to build a large family house with pediatric surgery on the small corner plot
Foto: Tomáš Rasl, Pepa Středa


Beroun se dnes rozpíná především od Městské hory na západ po polích pod horou Děd. Velmi mírný svah, urbanismu jen tolik, aby se dalo dojet k domkům, bohatý katalog současného stavění bez architektury. Jen
velmi řídce architektonická událost typu rodinného domu, který tu projektoval ateliér HŠH architekti. Amorfní prostředí, přetížení tvarovou a materiálovou bohatostí, v němž občasné architektonické události působí
vlastně nepatřičně a „nesouladně“. Výsledkem orgií individualizace prostřednictvím všech těch arkýřů, vikýřů a lodžií je prostředí podivně fádní a nudné opakováním a očekávatelností. Domy fungují stejně, jako Škody Octavia, bílí labradoři, ploty z tújí a bazény z OBI před a za nimi.
S kategorií místa je tu třeba zacházet velmi opatrně. Dva hranoly rodinného domu s pediatrickou ordinací a garáže se načas, než se zastaví sousední pole, ocitly v exponované poloze nároží na hranici
zástavby. Díky nutnému otevření provozu ordinace veřejnému prostoruse k němu jako široko daleko jediná výjimka vztahuje: Nároží zůstaloneoploceno, prostor vymezuje samotný dům. Výjimečný městotvornýprvek v prostředí, které městským nikdy nebude. Dům jasně vymezujesvůj prostor, ulici, nároží. Okolní domy tohle neumějí, ostatně dům složenýnavenek více ze střech než ze stěn to nikdy nedokáže. Plní také povinnostdříve samozřejmou: Dává něco veřejnému, kultivuje detailněji tu jehodrobnou část, do níž vstupuje.
Průčelí domu sdělují vlastně tiše totéž, co dryáčním křikem domy sousední:že se v nich dobře bydlí, že jsou pohodlné, laskavé. Jen to činí velmikomorními prostředky, proporcemi a materiálovou sémantikou dřeva.Dům pro lidské obyvatele je obložen prkny a jeho sdělení posiluje materiálovýkontrast garáže – dům pro auto kombinuje výraz kovu a desek Cetris.To, co by kousek zastavěného pole mohlo vzdáleně přibližovat k místu, setedy především týká vztahu veřejného a privátního. Proporce mezi nimi jezde opačná, než u domů sousedních. Mimo stěny domu se privátní uchýlilodo kouta za garáží.
Místo se tedy nekoná. Jen drobná ukázka toho, jak by mohl vypadat obecněrozšířený rodinný dům, kdyby u nás zavládla vyšší stavební kultura.Jeden dům ale čitelný precedens nevytvoří. Je tu spíš riziko, že jeho výjimečnostdává za pravdu sebeuspokojení většiny.


Publikováno ve Stavbě č. 4/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*