Re-Born

Stavba je situována v rámci rozsáhlého komplexu zemědělských pozemků a rybníků zámku  a bývalého hospodářského dvora a na východní straně intravilánu obce. Je od něho oddělena částečně dochovaným zámeckým parkem s převážně východní orientací do údolí. Dálkové pohledy směřují k vrchu Blaník.

Dům pro rodinnou rekreaci byl postaven z námořních přepravních kontejnerů.
Dva bloky/objekty, umístěné v místě bývalého vepřína, jsou vytvořené spojením vždy trojice kontejnerů. Severní společenský objekt má z exteriéru přiznaný povrch přepravních kontejnerů ze kterých je sestaven, doplněný vyřezanými otvory oken a francouzských dveří. Jižní objekt (obytný) je z exteriéru upraven nástřikem z PUR pěny s vyřezanými otvory oken, francouzských a vstupních dveří.
Fasády přecházejí bez výraznější atiky do plochy střechy, která je proražena kruhovými vypouklými světlíky prosvětlujícími prostory v hloubce dispozice objektů.
Oba objekty spojuje dřevěná pobytová terasa, která je ve své západní části mezi objekty částečně zastřešena stříškou z trapézového plochu vyříznutého ze stěn použitých kontejnerů.

Konstrukce a technologie:
Stavba je založena na pasech z prolévaných betonových tvárnic, nosné svislé i vodorovné konstrukce tvoří trapézový plech přepravních kontejnerů, který je kontaktně zateplen. Střešní konstrukce byla řešena analogicky.
Objekt společenský – konstrukce z trapézového plechu byla doplněna typovými ocelovými nosnými prvky v místech otvorů. Z interiérové strany je zateplena minerální vlnou v podpůrném roštu a ukončena pohledovou vrstvou z desek CETRIS. Analogicky je provedena i střešní/stropní konstrukce.
Objekt obytný – i v tomto případě je trapézový plech doplněn typovými ocelovými nosnými prvky v místech otvorů. Konstrukce je z exteriérové strany zateplena nástřikem z PUR pěny v barvě odpovídající barvě rámů oken. Analogicky je provedena i střešní/stropní konstrukce.

Objekt využívá vlastního zdroje vody z původní studny v parku. Každá část má vlastní jímku na odpadní vody, ale v budoucnu voda půjde do přírodní čističky. Podlahové vytápění bylo řešeno pomocí tepelných čerpadel doplněných krbovými kamny a krbem s grilem a ohništěm.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal

Re-Born – soubor rekreačních objektů z námořních kontejnerů
Autoři: Nedvěd architekti – Mgr. A. Jan Nedvěd, Ing. arch Viktor Sunek, Ing. arch. Jakub Smolka
Zastavěná plocha: 193 m2
Obestavěný prostor: 551 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*