Realizace stavby – identifikační údaje

Fotogalerie ke článku (6)

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres

Zákres do ortofotomapy

Zákres do ortofotomapy

Foto modelu

Foto modelu
Celá fotogalerie (6)

Vinařství Sonberk, a. s., je středně velkým podnikem s dostatečným finančním zázemím. Je zaměřeno na výrobu vín špičkové kvality a na výrobu vín speciálních — ledových a slámových. Svoji image staví na decentních formách propagace s dlouhodobým uplatněním na trhu. Koncepcí je trvalé udržení rovnováhy mezi vysokou kvalitou vína, jeho adekvátní cenou, estetičností adjustace i všech firemních materiálů, dobrým servisem a identitou podniku. Cílem je budování dobré značky a přední postavení na trhu se zaměřením na vysokou gastronomii.

Požadavky na architektonické řešení
Ze strany zadavatele je kladen důraz na vysokou kvalitu, estetičnost a originalitu provedení. Neméně důležité je maximálně efektivní využití místa pro technologie s přiměřeně úspornými a elegantními řešeními. Estetického a úsporného řešení lze dosáhnout dle investora hlavně víceúčelovým využitím jednotlivých součástí stavby a také využitím vertikálního prostoru. Dále by stavba měla odrážet celkovou koncepci vinařství shora uvedenou a očekává se, že bude organicky začleněna do krajinného reliéfu. Ten je tvořen oblým hřbetem horizontu staveniště ve směru od komunikace Hustopeče — Mikulov. Předpokládá se, že stavba bude demonstrovat svůj účel a také že bude přiměřeně upoutávat pozornost turistů orientovaných na vinařskou tématiku.

Požadované kapacity
Celková výrobní plocha podniku je 40 ha ploch osázených vinnými keři
Celková výnosnost je plánována na 1,5 kg hroznů na 1 keř (hlavu)
Celková kapacita pro zpracování vína je150 000 — 200 000 l
Celková kapacita pro zpracování hroznů je 300 t

Identifikační údaje 
Název stavby: Sonberk, a. s., vinařský dům
Charakter stavby: Novostavba objektu pro výrobu, skladování a prodej vína
Místo stavby: Popice, vrch Sonberk
Datum zpracování DUR: září 2005
Investor: Sonberk, a. s.
Odpovědní zástupci: Vladimír Vajda, Tibor Nyitray, Oldřich Drápal , Vladimíra Mrázová
Inženýring, technický dozor investora: Arnošt Bláha
Architekt: AP ATELIER, Ing.arch. Josef Pleskot
Manažer projektu: Jiří Trčka
Koordinace a stavební řešení: Zdeněk Rudolf
Pracovní tým/návrh stavby: Isabela Grosseová, Josef Pleskot, Andrej Škripeň, Jiří Trčka, Petr Sýkora (interiér)
Statika: Ing. Jiří Barda, statická kancelář
Technika prostředí: WATÓ, Projekční kancelář techniky prostředí, Miroslav Zikmund, Martin Šmolík
Vodní hospodářství, zdravotní technika: SÚPR, Josef Chmelka, Michal Chramosta
Elektro: ELIS Praha v.o.s. , Lubomír Benýšek
Požární ochrana: AMPeng s.r.o., Miroslav Praxl, Libor Konečný
Koncepce technologie: Franz Semlitsch, Technisches Büro, Straden Hof, Rakousko
Krajinářské úpravy: Eva Vízková
Dopravní řešení: Antonín Žižkovský, AP ATELIER

Studie: červenec 2005
Realizace: 2006-2007


Generální dodavatel stavby: ANSI, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*