Rekonstrukce a dostavba FACTORY OFFICE CENTER

Fotogalerie ke článku (11)

Factory Office

Factory Office

Factory Office

Factory Office

Factory Office

Factory Office

Factory Office - situace

Factory Office - situace

Factory Office - 1. NP

Factory Office - 1. NP

Factory Office - 1.PP

Factory Office - 1.PP

Factory Office - 4. NP

Factory Office - 4. NP

Factory Office - 6. NP

Factory Office - 6. NP

Factory Office - 7. NP

Factory Office - 7. NP

Factory Office - řez A

Factory Office - řez A

Factory Office - řez C

Factory Office - řez C
Celá fotogalerie (11)

Areál bývalé Radlické mlékárny.

Nádražní 32, 150 00 Praha 5-Smíchov
Investor: FACTORY OFFICE CENTER, a. s.
Autor: ATELIER 8000 spol. s r. o., České Budějovice
Generální projektant: Atelier 8000, spol. s r. o., České Budějovice
Hlavní architekt projektu: Michael Vojtěchovský
Hlavní inženýr projektu: Zdeněk Rieger
Zastavěná plocha: 1940 m2
Celková podlahová plocha: 14 560 m²
Celkový obestavěný prostor: 55 260 m3
Plánovaná realizace: září 2007 — září 2008

Navrhovaná výstavba se nachází v areálu bývalé Radlické mlékárny — v součastné době areálu Factory Pro. Stavba bude sloužit komerčně administrativním účelům.
První etapa řeší zejména výstavbu administrativní budovy (objektu F) na nároží ulic Nádražní a Rozkošného, její napojení na inženýrské sítě a návrh dopravní obsluhy objektu. Součástí je i rekonstrukce stávajícího vstupu do metra a přemístění technologie stávající trafostanice.
Ve druhé etapě rekonstrukce areálu FOC pak proběhnou především úpravy parteru a dojde k definitivnímu propojení života areálu a jeho okolí: adaptací stávajícího areálového objektu trafostanice vznikne kavárna, z jižní strany mezi tímto objektem a schwanzenberským historickým objektem dojde k propojení Strakonické ulice s Nádražní pěším bulvárem, osázeným alejí stromů. Část stávajících parkovacích stání se přesune do podzemního parkingu nového objektu.

Objekt F
Novostavba objektu F Factory Office Center je navržena jako nárožní administrativní budova o půdorysu tvaru „L“ se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími, přičemž 6. a 7. podlaží jsou postupně ustupující. Spodní stavba objektu je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce, horní stavba objektu železobetonový monolitický skelet s bezprůvlakovými stropními deskami.
Dvě podzemní podlaží budou sloužit zejména jako garáže (92 stání), v prvním podzemním podlaží jsou navíc umístěny strojovny technologií objektu a je zde umístěna přesunutá trafostanice.
V přízemí objektu se nacházejí pronajímatelné plochy: v severní a severozápadní části jsou to prostory obchodní, plocha o velikosti cca 330 m2 v jižní části objektu je určena k provozování restaurace. Přízemí dále doplní vstupní recepce pro administrativní podlaží, vstup do metra a vjezd do podzemních garáží. Od 2. do 7. NP se nacházejí pouze administrativní podlaží. Každé podlaží má dvě jádra, která svým rozmístěním umožňují rozdělení typického administrativního patra na 4 nájemní celky.
Střecha 6. NP bude využívána jako pochozí, osázena extenzivní zelení. V úrovni střechy nejvyššího podlaží, tedy 7. NP, jsou umístěny vzduchotechnické agregáty a chladiče. Protihlukové zakrytí těchto zařízení je až sochařsky promodelováno a vytváří novou, technicistní „krajinu“. Výrazným vizuálním prvkem je i protisluneční zastínění nejvyšších podlaží pomocí stínicích membrán. Jejich provedení i materiálové řešení z průhledných tkanin zahaluje 6. a 7. NP do oparu blankytných dračích křídel a hmotu celého objektu tak výrazně odlehčí.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*