Rekonstrukce a dostavba Základní umělecké školy v Kuřimi

Adresa: ZUŠ Kuřim, Zahradní 1529, 664 34 Kuřim
Investor: Město Kuřim
Architekt: Gale & Palaščák architekti, Atelier
B9: Roman Gale, Michal Palaščák

Projekt dílčích částí:
Stavební část: Ivo Stolek
Statika: Pavel Hladík
Akustika: Zina Lišková
PO: Jitka Špondrová
Elektro: Stanislav Máca
VZT: Miloslav Klusák
ZTI: Hana Kösslerová
Topení: Oldřich Pavlica
Doprava: Tomáš Čapek
Sadové úpravy: Pavla Kašubová
Generální dodavatel: Stanislav Dvořák
Projekt: 2000-2001
Realizace: 2001-2002
Zastavěná plocha: 524 m2
Obestavěný prostor: 4820 m3

STAVEBNÍ NÁKLADY
Náklady: 18,5 mil. Kč

Z POPISU PŮVODNÍHO STAVU
â?¦nedokončená stavba mateřské školy z 80.let bylapůvodně koncipována jako dvoupodlažní monoblok,postavený v typovém stavebnicovém systémuMS OB s konstrukční výškou 3 300mm. Dvě vertikálníkomunikační jádra dvouramenných schodišťpropojovala jednotlivá podlaží.

Z PRŮVODNÍ ZPRÁVY
Do původního skeletu navrhujeme jasně vymezenénové vertikální komunikační jádro (jednoramennéželezobetonové schodiště a výtah pro bezbariérovýprovoz), jádro sociálního zázemí s přihlédnutím kestávajícím instalačním prostupům a nové opláštěnívčetně proporcí a umístění okenních otvorů.
Novým stavebním zásahem je rovněž navázáníhmoty centrální části objektu. Ocelová konstrukceopláštěná oranžovým cembonitem konzolovitěpředstupuje v úrovni druhého a ve třetím podlažídělí prostor stávající ploché střechy na dvě samostatnéterasy. Pojednání střešních teras jako zelenézahrady vybízí k rozšíření a doplnění programu využitía zároveň napomáhá výrazu domu skrytéhov zahradě — základního symbolu harmonie odpovídajícíchápání centra tvořivosti a kultury v rámcivýrazu a významu soudobé architektury.
Dispoziční řešení se pak vyznačuje jasnou orientacía cirkulací komunikace v centrálních halách s oddělenýmivstupy do samostatných částí provozu,s maximálním využitím ploch dle dílčích požadavkůprovozovatele. Vstupní hala rozděluje přízemí nadvě části odlišné funkcí i výrazem. Část veřejnás variabilně víceúčelovým sálem se blíží maximálnívolností a flexibilitou půdorysu výhledovým změnámpotřeb a požadavku uživatele (možnost instalacevýstav, pořádání koncertů, přednášek, videoprojekcí,divadla popř. i souslednost několikaprogramů). Tomuto sálu (stupňovitě zapuštěn podúroveň stávající podlahy z důvodu zlepšení akustickýcha pohledových podmínek sálu) s posuvnoutextilní stěnou přirozeně sousedí obslužný pults doplňkovým prodejem, popř. internetová kavárna,která svou polohou nevylučuje možnost úplnéhooddělení od dění v sále a přístup samostatnýmvchodem. Neopomenuta není ani návaznost šatnya sociálního bloku pro veřejnost. Z jeviště v zadníčásti sálu je umožněn přímý vstup do zázemí účinkujících.Flexibilita této části 1.NP nenarušujefunkční integritu a hierarchii veřejných a školníchprostor, zachovává pravidla bezpečnosti a kontrolyvstupu.
Okolí objektu ZUŠ chápeme jako další plán propořádání aktivit ZUŠ. Zpevněná plocha terasyv jižní části a vybudovaný amfiteátr by měly býtzákladními kameny jinak živé, až romantické zahradypodporující prostředí tvořivosti a inspirace.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*