Rekonstrukce brněnského divadla Reduta

Fotogalerie ke článku (8)

Celá fotogalerie (8)

Adresa: Brno, Zelný trh 4
Investor: Statutární město Brno, zastoupené primátorem
Uživatel: Národní divadlo Brno
Autoři: Petr Valenta, Antonín Novák, Eduard Štěrbák, Radovan Smejkal
Spolupráce: Klára Michálková, Karel Spáčil
Koncepce divadelní části: Miroslav Melena
Výtvarná díla: Petr Kvíčala ve spolupráci s Atelierem DRNH
Generální projektant: Atelier DRNH, v. o. s., koordinace profesí — František Kozubík
Generální dodavatel stavby: Imos Brno, a. s.
Generální dodavatel interiéru: A.M.O.S. Design, s. r. o.
Hlavní subdodavatelé:
Truhlářské výrobky: Mirror Holubice
Zámečnické výrobky: Zámečnictví Jiří Čípek, Reming
Zasklení atria: Sipral
Termíny: soutěž 2000, projekt 2000 -2002, realizace: 03/2002-09/2005
Celková zastavěná plocha: 1620 m2
Celkový obestavěný prostor: 26 880 m3
Celkové náklady: stavba 270 mil. Kč, interiér 16 mil. Kč (ceny bez DPH)
Náklady na m2 obestavěného prostoru: 10 040 Kč /m2

Nosná konstrukce: původní klasické zdivo, stropy částečně vyměněny
Konstrukce podlah: všechny podlahy konstrukčně jako těžké plovoucí s lícovou vrstvou parkety, vlysy, mramor, kaučuková guma, stěrky
Výplně otvorů: repasované a repliky — dřevo, nové — hliníkové
Střecha: bobrovka, titanzinek, sklo
Příčky: zděné keramické, v krovu sádrokartony
Tepelná ztráta domu: 354 kW
Předpokládaná spotřeba tepla: 531 728 kWh/rok
Měrná energetická náročnost objektu: 20,17 kWh/ m2/rok

Autor fotografií: Ota NepilýAtelier DRNH

„Stavbu nevnímat jako prostý součet všech starých dochovaných a nově navržených prvků, ale zejména jako harmonický celek, pro který je nutno najít přesnou vyváženost proporční, prostorovou, barevnou, i světelnou a tím poodhalit nás všechny přesahující duchovní rozměr našeho konání. Nedochovanou historickou výzdobu nalézt transformovanou v současném výtvarném umění a takto se vrátit k historicky prověřenému spolupůsobení umění a architektury za účelem vytvoření slavnostní atmosféry.“
Budova divadla Reduta na Zelném trhu je považována za nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě (stavební počátky se kladou do 16. století). Po mnoha přestavbách a požárech byla na počátku devadesátých let definitivně uzavřena z důvodů havarijního stavu. Koncept rekonstrukce je postaven na obnově původních půdorysů dle dochovaných archiválií a zároveň řeší současné potřeby soudobou, čitelně vloženou, prostorově a materiálově přesně stanovenou formou.
Obnovili jsme původní schéma dispozice okolo arkádového dvora. Nezbytná zázemí jsme situovali do čitelně vložených, vestavěných, opaktním sklem opláštěných kontejnerů.
Redutní sál byl zbaven vestavěné elevace divadelního hlediště a stal se tak opět prostorem pro slavnostní a reprezentační účely. Do východního křídla bývalé tržnice byl vestavěn celý divadelní sál včetně technického a provozního zázemí, umístěného ve vložených mezipatrech pod sálem a dvoranou. Vertikálně je objekt propojen dvěma schodišti, dvěma výtahy a doplňkovou chráněnou únikovou cestou z prostoru hlediště do Květinářské ulice. Pro diváka zůstal viditelný prosklený světlík a historické ocelovo-litinové vazníky, které se tak staly součástí interiéru divadelního sálu. Díky zatemňovacímu sytému bude možné zkoušet za denního světla.
Historická výzdoba v interiérech se nedochovala. Hledali jsme proto soudobé výtvarné dílo, které by mělo určitou vazbu na barokní období a rozhodli se pro výtvarníka Petra Kvíčalu. Velkoplošné malby přímo na stěnu jsou ve slavnostním Redutním sále a v kavárně, součástí atria je ornament vepsaný přímo do teracové podlahy. Zadáním bylo stanoveno neřešit sklepní prostory objektu a nechat je přístupné pro případné budoucí využití.


Publikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*