Rekonstrukce hospody v Máslovicích

Malá obec nedaleko Prahy vypsala v roce 2014 architektonickou soutěž na rekonstrukci vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi zde bývala hospoda. Přestože v Máslovicích jedna hospoda byla, nebylo kde pořádat kulturní a sportovní akce pro místní obyvatele. Objekt, ve kterém se nyní hospoda s víceúčelovým sálem nachází, se zdál být optimální – stojí na návsi a společně se sousedním domem současné hospody vytváří celek. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li děje konané v hospodě i v sále a jejich význam pro společenský život obce.
Původní podoba objektu byla výsledkem jeho mnohaletého přistavování a přestavování, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení jsme proměnili v dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty: obslužný, který je situován ke dvorku a obsluhovaný, navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup je z návsi, vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, od chodby je oddělují dvoukřídlé dřevěné dveře, které se v případě konání větší akce mohou otevřít do kolmé polohy; protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby. Vzniká tak velký propojený prostor sálu a hospody. Sál se směrem do návsi otevírá třemi francouzskými okny – získáváme tak další plochu a život uvnitř se organicky propojuje s venkovními prostory.

Autorská zpráva
Foto: Jiří Straka

 

Autoři: Atelier bod architekti s.r.o. – Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
Užitná plocha: 421 m2
Zastavěná plocha: 399,05 m2
Obestavěný prostor: 2324 m3
Plocha pozemku včetně návsi: 1031 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Osadit termostatickou hlavici na svislé otopné těleso tímto způsobem, to je k zamyšlení.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*