Rekonstrukce hotelu Bartoš — nová střecha PREFALZ a solární elektrárna

Hotel Bartoš se nachází na západě Frenštátu pod Radhoštěm na samotném okraji Beskyd. Původní budova obdélníkového půdorysu byla realizována v sedmdesátých letech jako podélný nosný systém s plochou střechou. Po revoluci získala nového majitele, který se nyní rozhodl dát objektu novou tvář.


Největší změny se týkaly střechy a nového přístřešku pro parkování aut. Původní plochá střecha byla přepracována na pultovou se spádem 10 °. Obě podélné strany přecházejí obloukem plynule do fasády. Ukončení fasády ve výšce podlahy posledního patra ústí do hranatého římsového žlabu. Střecha parkoviště navazující na přízemí hotelu je také pultová s minimálním spádem. Navrhovaným materiálem byl falcovaný plech v barvě připomínající předzvětralou měď. Mimo požadavků na vysokou kvalitu a dlouhodobou životnost se investor zajímal o způsob provedení všech důležitých detailů. Vysvětlit technický postup a vidět ho na vlastní oči jsou však dvě zcela rozdílné věci. Společnost PREFA Aluminiumprodukte proto navrhla panu Bartošovi možnost navštívit jinou stavbu podobného typu, která se toho času dokončovala právě v Beskydech. Rodinný dům atypických tvarů na první pohled zaujal množstvím složitých klempířských detailů a precizností provedené práce. Výjimečný vzhled a zpracování pak vedly pana Bartoše k volbě materiálu a kvalitní klempířské firmy. Použit byl hliníkový plech PREFALZ v barvě patina zelená, hlavním zhotovitelem projektu se stalo klempířství Antonína Ondrůška. Díky patří i pracovníkům firmy Jiřího Rašky.
 
Rekonstrukce střechy začala v září loňského roku. Po vybednění pultu a oblouků byly položeny pásy IKO na asfaltové bázi v tloušťce 0,6 mm. Falcovaná krytina byla rozdělena do pěti segmentů – střecha, oblouky a fasáda. Velmi důležité bylo rozměření jednotlivých šárů a jejich promítnutí do fasády v souladu se stávajícími okny. Hlavní nejdelší pásy plynule přecházejí do oblouku, který končí v nadpraží okna nebo pokračuje kolem ostění do hranatého žlabu. Oblouky se zakružily podle stávajícího rádiusu. Střešní pásy jsou spojované dvojitou stojatou drážkou a vyplněné falcovacím gelem. Fasáda je tvořena úhlovou drážkou. Všechen materiál je kotven pomocí nerezových příponek a šroubů do bednění. Dilatace je řešena příčnými kluznými přesahy a vhodným rozdělením pevných a posuvných příponek.
Fotovoltaická elektrárna
Jak už bývá v dnešní době zvykem, snahou každého majitele objektu je snížit provozní náklady na minimum. Cena energií neustále roste, což se nejvíce dotýká velkých nemovitostí sloužících pro veřejnost. I pan Bartoš v projektu přemýšlel o fotovoltaické elektrárně. Myslet na budoucnost je v jakémkoliv oboru velmi důležitá věc a instalace alternativního zdroje energie pro hotel k nim určitě patří. Střešní spád 10 ° a orientace budovy na jih toto rozhodnutí jen podpořily.
 
Existuje mnoho výrobců fotovoltaických systémů, když však potřebujete integrovat systém do falcované krytiny, aniž by byla přerušena dilatace, a současně obdržet všechny záruky, okruh dodavatelů se výrazně zmenší. Vysoká garance výkonu po dobu 25 let a cena srovnatelná s konkurencí nakonec přesvědčila investora o realizaci fotovoltaického systému PREFA PS.13. Ten umožňuje zapojení všech prvků až po rozvaděč. Celé realizaci předchází přesný výpočet, který simuluje rozmístění nosné konstrukce v závislosti na sněhové zátěži a určuje maximální plochu instalovaného výkonu. V našem případě šlo o 30 kWp.
Základ instalace tvoří nosná hliníková konstrukce, kterou vynáší solární držáky PREFA Sunny šroubované do krokve. Jejich tvar a speciální skladba nebrání pohybu materiálu vlivem teplotní roztažnosti. V plechu se vystřihne oválný otvor s délkou 40 mm a jeho kraje se po celém obvodu zvednou o 10 mm. To zajistí, aby se vlhkost vniklá pod krytku držáku nedostala do podstřeší. Šroub se kotví do krokve, krytka držáku je pak přilepena speciální sadou přímo na plech. K solárním držákům se připojují hliníkové vaznice tvořící nosný rošt pro fotovoltaické panely. Celý systém PS.13 zahrnuje kompletní montáž do střešní konstrukce, fotovoltaické panely E2000, střídače Fronius a kabeláž končící rozvaděčem.
 
I přes nepříjemné pozdržení způsobené energetickými úřady se podařilo fotovoltaiku během října zapojit. Současně probíhající rekonstrukce interiéru a nově budované parkoviště budou dokončeny v roce 2014.
Údaje o stavbě
Objekt: Hotel Bartoš
Místo: Frenštát pod Radhoštěm
Architekt: Ing. arch. Petr Stibora
Výstavba: 2013–2014
Plocha střechy: 900 m2
Montážní firma: klempířství Antonína Ondrůška
 
Sortiment výrobků PREFA PREFALZ – svitkový plech
Barevný svitkový hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád.
 
Materiál: legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm s vysoce kvalitním dvouvrstvým vypalovaným lakem, hmotnost 2,2 kg/m2. Materiál je tvárný a velmi odolný vůči všem povětrnostním vlivům. Lze pokládat od 3 °.
Rozměry svitků: tloušťka: 0,7 mm, šířka: 500/650/1000 mm.
Barvy: 15 standardních barev, na přání všechny barvy RAL, NCS, povrchová úprava hladká nebo stucco, u hladkého povrchu lze dodat i s ochrannou fólií.
podle podkladů firmy PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o.
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*