Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně

Fotogalerie ke článku (7)

Řez DD

Řez DD

Řez AA

Řez AA

Půdorys 3 NP

Půdorys 3 NP

Půdorys 1 NP

Půdorys 1 NP

23

23

17

17

12

12
Celá fotogalerie (7)

Adresa: Křižíkova 10, 186 07 Praha 8
Investor: Hlavní město Praha
Autor, architektonické řešení interiéru: „Sdružení Hudební divadlo Karlín“: PRAGOPROJEKT, a. s.; d plus, a. s.; ANIMA, s. r. o. / Jindřich Smetana, Tomáš Kulík, Petr Doležal, Petr Brožek, Jiří Pelcl, Jiří Novotný, Barbara Friedrichová
Stavební část, koordinace: Josef Miňovský, Jiří Bulíček, Vlastimil Štěpán, Miroslav Veselý, pan Stamenovski, Viktoria Mondoková
Statika: Karel Janoch, Jan Seifert
Jevištní technologie: Martin Matoušek
Dodavatel: Sdružení HDK: Metrostav, a. s.; SKANSKA CZ, a. s.
Termíny: projekt 2004-2005, realizace 01/2005-09/2006
Plocha stavebního pozemku: 4686 m2
Zastavěná plocha: 3813 m2
Celková podlahová plocha: 11 858 m²
Celkový obestavěný prostor: 78 285 m3
Náklady na m² podlahové plochy: 53 128 Kč/m²
Náklady na m³ obestavěného prostoru: 8049 Kč/m³
Celkové náklady: 630 mil. Kč (vč. DPH)
Nosná konstrukce: cihelné zdivo, železobetonové stropy, ocelový skelet
Výplně otvorů: dřevěné repliky, ocelové, strukturální fasády
Střecha: krytina Rheinzink, asfaltové pásy
Jiné: samozhášecí zařízení, divadelní jevištní technologie, scénické osvětlení, točna
Autor fotografií: Filip Šlapal


Východiskem při návrhu nynější přestavby byla přestavba z roku 1897 od Bedřicha Ohmanna, která jasně definovala základní části objektu: vstupní objekt v průčelním traktu do Křižíkovy ulice s novobarokní fasádou, který připomíná spíš solitérní lázeňský pavilónek a který vytváří kontrast při následném vstupu do rozměrného prostoru hlediště (šířka a kubatura hledištního prostoru je největší z hlavních pěti „dospělých pražských kamenných divadel“). Ostatní části divadelního komplexu, které vznikaly podle momentálních potřeb uživatelů, nemohly vyhovět současným požadavkům na efektivní provoz divadla. Povodeň z roku 2002 pouze potvrdila jasné rozhodnutí o charakteru celkové rekonstrukce.

V první etapě proběhla rekonstrukce dvou výše zmíněných historických částí. Ve druhé etapě byly zrušeny dostavby východně od historické části směrem k Negrelliho viaduktu. Hlavním požadavkem z hlediska jevištně-technologického bylo prolomení původní mělké scény do nového prostoru zadního jeviště, protaženého přes zásobovací koridor až do manipulačního prostoru přípravny. Čisté kvádry technického charakteru a bez fasádních otvorů nesou zde specifický industriální charakter, tradiční pro Karlínské vnitřní bloky. V rozsahu nového půdorysu byly dále zřízeny suterény se sklady dekorací a možnost mimoúrovňového zavážení dekoračních klecí do prostoru zadního jeviště. Nad zadním jevištěm byl umístěn kubus baletní zkušebny, nad foyery hlavní zkušebna.

Záměr směřoval k čitelnému frázování cenných historických hmot a nových provozních celků. Symetricky řešenému pavilónku vstupního objektu se navrátil charakter centrálního motivu, a to doplněním nové hmoty na východní straně, jež má analogický kompoziční význam jako hmota stávajícího bloku na straně západní. Tím, že je od postranních hmot centrální objekt odsazený neutrálními plochami skleněných fasádních pásů (odsazených od uliční čáry), a rozšířením chodníku o jeden pruh vzniknul důstojný předprostor divadla.

Seškrtáním rozpočtu po vstupu vybraného dodavatele byly z původního architektonického konceptu vypuštěny dvě základní hmotové části. Nový deskový objekt administrativy měl původně ukončit uliční frontu divadla před viaduktem, a vytvořit tak potřebný pendant vysoké fasádní frontě protějšího bloku. Z úsporných důvodů byla také vypuštěna manipulační hala přípravny, která měla hmotově dokončit kaskádu objektů scénické technologie směrem k viaduktu. Absence této provozně nezastupitelné plochy se od spuštění zkušebního provozu divadla nepříznivě projevuje.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*