Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích

Rekonstrukcí prošla část budovy, která v centru Bedřichovic plní všechny kulturní funkce v obci. Součástí budovy jsou hasičská zbrojnice, obecní hostinec, knihovna, zasedací sál a víceúčelový velký sál s pomocnými místnostmi. Právě část budovy s víceúčelovým sálem byla vybrána pro první etapu rekonstrukce.
Objekt byl klasickým příkladem budovatelské architektury totalitního režimu bez jakékoliv umělecké hodnoty, s necitlivým urbanistickým i architektonickým začleněním do svého okolí. Proto jsme zásadním způsobem přepracovali fasády stavby tak, aby více souzněla s daným místem. Základní provozní členění zůstalo zachováno, odstranili jsme jen drobné provozní nedostatky. V objektu je nový sál s přísálím, malý sál v suterénu, pomocné provozy jako WC, šatna herců, sklad nářadí a nábytku. Sál byl navržen jako víceúčelový, s podlahou využitelnou pro sportovní i kulturní akce. Může se kompletně zatemnit, vybavený je audio, video a osvětlovací technikou.
Architektonický návrh exteriéru je jednoduchý – k hlavní bílé hmotě sálu jsme přidali šedou hmotu přísálí, opatřenou horizontálně pruhovanou omítkou probarvenou ve hmotě. Bílá omítka hlavního objemu má nahodile provedenou jemnou strukturu, která kontrastuje s geometrickou horizontální strukturou omítky přísálí. Právě ruční nepravidelnost a jemná struktura bílé omítky má být jedním z pojítek se starým duchem vesnice. Sokl byl realizován v imitaci betonu omítkovou stěrkou. Všechna okna a dveře jsou nová. Fasáda do náměstí díky novým oknům otevíravým až k zemi dostala novou kvalitu, odpovídající funkci objektu. Okna se dají otevřít a společenský život na náměstí lze spojit s životem uvnitř domu.
Barevnost fasád je umírněná, vychází z tradičních barev vesnice, bílá se šedou je akcentována měděnou omítkou na nároží.

V interiéru jsme navrhli horní chrámové osvětlení hlavního sálu okny s šikmými ostěními. V sále je také několik hladin umělého osvětlení, které bylo zpracováno v různých sestavách s ohledem na rozdílné funkce sálu. Akustický lomený podhled zásadním způsobem zlepšuje akustiku sálu.
Hlavním materiálem sálu je bílá omítka v kombinaci s novou dřevěnou podlahou. Sál byl navržen zároveň jako galerie s velkými černobílými fotografiemi na stěně a s výrazně barevnou hlavní oponou navrženou Radimem Peškem.
V malém sále jsou na stěnách staré cihly, které byly očištěny v původních zdech. Omítka stropu je bílá, na podlaze je šedá stěrka.

Autorská zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkné osvětlení.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*