Rekonstrukce poslucháren Fakulty stavební ČVUT

Fakulta stavební ČVUT v Praze dokončila kompletní rekonstrukci svých dvou největších poslucháren. Nový lehký obvodový plášť, který svou barevností a použitými materiály navazuje na v minulosti provedené stavební úpravy části fakulty, nechává vyniknout původní abstraktní plastickou kamennou mozaiku od Martina Sladkého v průčelí poslucháren. Samotný interiér prošel razantní proměnou a díky proskleným bočním stěnám propouštějícím obrovské množství světla byl uvnitř koncipován jako black box. Nejatraktivnějším prvkem poslucháren se stal vysoce funkční absorpční akustický obklad Glasio, vytvořený z černého křišťálového skla, který místu dodává technicistní podobu a jde o český patent společnosti Aveton. Celková investice činila 85,069 milionu korun, zakázku realizovala firma VW Wachal. 

Prostory, které byly postaveny v roce 1978, jsou nyní kompletně vybaveny veškerými novými rozvody a technologiemi, které umožní využívat moderní výukové metody a zároveň studentům poskytnou veškerý komfort při přednáškách. Zvětšena byla i kapacita učeben – původně v nich mohlo usednout celkem 480 studentů, po přestavbě tu místo najde 540 lidí, z toho je 12 určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Jedna z poslucháren je zasvěcena Janu Palachovi, druhá datu 17. listopadu, což budou připomínat nápisy nad vstupy do poslucháren. Autorem architektonického řešení celé rekonstrukce poslucháren je Ing. arch. Vladimír Gleich z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Kromě efektního a ryze funkčního obložení pohlcujícího zvuk zde zaujmou z viditelných prvků mimo jiné také šedé sedačky a efektní zrcadlový podhled z Barrisolu. Ten je uspořádán podle potřeb prostorové akustiky do trojúhelníkových, různě vykloněných ploch, proložených liniovými LED svítidly. 

Kompletní rekonstrukce poslucháren byla dlouhodobě plánována, protože již svým vybavením a technickým zázemím neodpovídaly současným požadavkům. „Na konci životnosti byly například veškeré rozvody sítí, vytápění a větrání. Fasáda i střecha vykazovaly značné úniky tepla, problémem byla i nevyhovující akustika v sálech,“ shrnuje důvody pro rekonstrukci Ing. Adam Vokurka, Ph.D., proděkan pro výstavbu Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

Kromě interiérů učeben a jejich technického vybavení pro výuku rekonstrukce zahrnovala i obnovu obvodového pláště budovy, prosklená část fasády byla zasklena trojskly, byly instalovány vnitřní i venkovní žaluzie a vyměněn a zateplen střešní plášť. Nově byla řešena i požární signalizace, systém strukturované kabeláže a také přístupový a kamerový systém. Díky rekonstrukci audiovizuální techniky, která nyní umožňuje vzájemné propojení obou poslucháren v jednu, získala fakulta jedinečný prostor s možností oslovení až 540 studentů či návštěvníků najednou. Spolu s posluchárnami proběhla i modernizace sociálních zařízení umístěných mezi nimi.

Rekonstrukce začala v červnu předchozího roku, s jejím dokončením se počítalo v závěru letošního ledna, ale vzhledem k omezením daným pandemií byly posluchárny dokončeny až v průběhu března. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 85,069 milionu korun, z toho 71,337 milionu korun tvořila dotace z MŠMT, vlastní investované prostředky fakulty jsou ve výši 13,732 milionu korun. 

Více informací naleznete na fsv.cvut.cz.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*