Rekonstrukce poslucháren ČVUT

Fakulta stavební ČVUT rekonstruuje svoje dvě největší posluchárny, každou pro 270 studentů. Investice bude činit 83,9 milionu korun, studenti do nich znovu usednou v lednu příštího roku

Kompletní rekonstrukci svých dvou největších přednáškových sálů spustila Fakulta stavební ČVUT v Praze. Původně mohlo v učebnách postavených v roce 1978 usednout celkem 480 studentů, po přestavbě bude kapacita prostor zvětšena na 540 míst, z toho 12 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dokončení rekonstrukce je plánováno na závěr letošního roku, studenti by do poslucháren měli znovu usednout v lednu 2021. Zakázku v soutěži získala firma VW Wachal. Autorem projektu je společnost Grebner.

Od uvedení do provozu v roce 1978 prošly předsazené posluchárny v budově B Fakulty stavební ČVUT dvěma dílčími modernizacemi. V roce 2001 byla provedena výměna truhlářských výrobků, jako jsou lavice, obložení a katedra. Zároveň byly instalovány nové elektrorozvody včetně osvětlení a realizován nový podhled. V roce 2007 se zrekonstruovala strojovna vzduchotechniky potřebná pro chlazení, ohřev a výměnu vzduchu v posluchárnách.

„Kompletní rekonstrukci jsme dlouhodobě plánovali. Stávající stav těchto poslucháren nevyhovuje z hlediska jejich vybavenosti technologiemi, z důvodu omezeného množství datových sítí zde nebylo například možné využívat moderní výukové metody. Také jejich technický stav není celkově dobrý a pro výuku neposkytuje odpovídající komfort. Na konci životnosti jsou veškeré rozvody sítí, vytápění a větrání. Fasáda i střecha vykazují značné úniky tepla. Špatná je i akustika v sálech,“ uvádí Ing. Adam Vokurka, Ph.D., proděkan pro výstavbu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Rekonstrukce, jíž obě posluchárny procházejí, bude zahrnovat obnovu obvodového pláště budovy, prosklená část fasády bude zasklena trojskly, bude vyměněn a zateplen střešní plášť objektů. Abstraktní plastická kamenná mozaika od Martina Sladkého v průčelí obou poslucháren zůstane zachována, zateplení bude provedeno z vnitřní strany. Stropní konstrukce u obou sálů bude doplněna pomocnou ocelovou konstrukcí vynášející nový akusticky prostorový podhled. Pro umožnění přístupu k technologickému vybavení v podhledu poslucháren budou instalovány revizní pojezdové lávky. „Dále budou posluchárny vybaveny novými sedačkami s možností napájení počítačů studentů, v nové katedře pak bude možnost připojení USB a zapojení počítače, vymění se vytápění, vzduchotechnika i slabo a silnoproudá elektroinstalace. Nově bude řešena požární signalizace, audiovizuální technika, systém strukturované kabeláže, přístupový a kamerový systém,“ upřesňuje rozsah rekonstrukce Ing. Magda Lambojová, vedoucí investičního oddělení Fakulty stavební ČVUT. Současně s rekonstrukcí poslucháren proběhne i modernizace sociálních zařízení umístěných mezi posluchárnami.

Rekonstrukce začala v červnu, kdy již ve standardním akademickém roce neprobíhá výuka. Pro zimní semestr, který začíná 21. září, se pro hromadnou výuku využije kapacita jiných poslucháren na fakultě. Do rekonstruovaných prostor by se měli studenti znovu vrátit v lednu 2021. Celkové náklady na rekonstrukci jsou plánovány na 83,9 milionu korun, z toho 71,3 milionů korun tvoří dotace z MŠMT, vlastní investované prostředky fakulty budou ve výši 12,6 milionu korun.

Více informací naleznete na fsv.cvut.cz.

tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
(ČTK)  – Komplex budov Fakulty stavební sídlí v pražských Dejvicích. Mimo hlavní město má fakulta objekty v Telči, Srbsku na Berounsku a vesnici Mariánská, která je součástí Jáchymova. Mimopražské budovy slouží jako výuková střediska. Vokurka ČTK sdělil, že například na projektovou přípravu oprav v Mariánské je letos vyhrazeno půl milionu korun. Pět milionů půjde na přípravu celkové rekonstrukce budovy B a 3,5 milionu spolknou další úpravy spojené s chodem fakulty.
ČVUT má osm fakult a přes 18.000 studentů. Podle kancléřky Lucie Orgoníkové je letošní rozpočet ČVUT zhruba 6,6 miliardy korun. Plán investičních aktivit pro rok 2020 čítá stavby a úpravy v různých fázích za 5,2 miliardy korun. Zahrnuje například rekonstrukci ateliérů v Kruhu u Jilemnice, kolejí na Strahově, v Bubenči a Hlávkovy koleje či budovy v pražské ulici Trojanova.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*