Rekonstrukce rodinného domu

Josef Šanda

Energetickou spotřebu domu lze výrazně snížit v rámci rekonstrukce, i když je tato vyvolána jinými důvody. Není pak ale vždy možné dodržet všechny zásady tak, jak jsou formulovány pro výstavbu nízkoenergetických, nebo dokonce pasivních domů. Cílem stavění je však dosáhnout požadovaný uživatelský standard s nejmenšími provozními a přijatelnými investičními náklady, nikoliv plnit ukazatele spotřeby. Z tohoto pohledu můžeme dobré celkové výsledné parametry považovat za potvrzení správnosti výchozí koncepce rekonstrukce.
Příkladem realizace respektující principy energeticky úsporného provozu při optimalizaci pořizovacích nákladů je rekonstruovaný rodinný dům v Praze — Kobylisích. Původně rodinná vilka v přízemí s hostincem, později provozovaná jako dvoubytový dům s agitačním střediskem, byla v sedmdesátých létech opatřena plynosilikátovou nástavbou s pultovou střechou. I jinak ale byly při různých opravách a přestavbách používány nejrůznější materiály a technologie. Generální rekonstrukce proběhla v polovině devadesátých let. Nové architektonické řešení sledovalo stylový návrat objektu do kontextu okolní výstavby z předválečného období. Konstrukčně to bylo provedeno především výměnou střechy za valbový krov a pohledovým scelením fasád, a to při zachování maximálního množství původních dochovaných prvků. Trámové stropy byly nahrazeny fošnovými a objekt byl zpevněn masivním věncem, který zároveň umožnil provést krov bez vnitřních podpor a umístit do podkroví další bytové prostory.
Velká péče byla věnována tepelné izolaci pláště. Navržena byla především dodatečná kontaktní tepelná izolace fasády kvalitní technologií na bázi minerálních vláken, která ji technicky sjednotila a zároveň umožnila obnovit původní strukturu říms, dělících pohledově jednotlivá podlaží. Pečlivou analýzou finanční návratnosti prostředků věnovaných na zateplení se došlo již tenkrát k tloušťce minerální vlny pod omítkou 160 mm. Podkroví vestavěné do nového krovu bylo izolováno ještě důkladněji, s velkým důrazem na vzduchotěsnost parozábran. Byla vyměněna všechna okna za tepelně technicky nejlepší, která byla na trhu. Parametry zasklení byly, zvláště na jižní straně, voleny i s ohledem na letní tepelné zisky. Jižní stranu v létě navíc účinně stíní přidané balkony, které dále podtrhují architektonické řešení exteriéru. Z důvodů eliminace tepelných mostů jsou balkony neseny odvážně řešeným centrálním sloupem se samostatným základem.
Plynové centrální topení má pokročilou regulaci a samostatné odečítání spotřeby tepla pro jednotlivé zóny. Umělé osvětlení je navrženo a provedeno specializovanou firmou, z větší části vestavěnými zdroji. Vzhledem k tomu, že dům je nyní vícebytový, a k obtížnosti dodatečného zabudovávání, nebylo po pečlivých úvahách nakonec instalováno ani umělé větrání, ani solární ohřev teplé užitkové vody. Energetickou bilanci by tedy bylo možno ještě dále zlepšovat.
Investor náklady na provoz pečlivě sleduje. Dlouhodobá přepočítaná spotřeba energie na vytápění se pohybuje pod 55 kWh/m2/rok, skutečná spotřeba energie na vytápění je dokonce pod 40 kWh/m2/rok a elektřiny kolem 20 kWh/m2/rok. Celková spotřeba vší dodané energie včetně ohřevu TUV a elektřiny je trvale pod 100 kWh/m2/rok. Pohoda prostředí ve všech bytech je v průběhu celého roku velmi dobrá, celková spotřeba dodané energie je jen mírně vyšší než předpokládaná. Stavba byla dokončena v roce 1996 podle návrhu architektonické kanceláře Architectural Associates, s. r. o. Petra Koláře, Aleše Lapky a Josefa Šandy.


Renovation of a house
Josef Šanda


The renovated house in Prague’s Kobylisy district is an example of respecting the principles of energy-saving operation while keeping building costs at a minimum. The work was completed in 1996 to a design by Architectural Associates, s.r.o., a studio run by Petr Kolář, Aleš Lapka and Josef Šanda.


Publikováno ve stavbě č. 1/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*