RenovActive

Ročně se renovují jen 2 % bytového fondu. Nízký počet renovací má vliv na energetickou efektivitu budov, i zdraví jejich obyvatelů. Řešením této situace by mohlo být zintenzivnění renovačních procesů. Ukázkou, jak na to, může být inspirativní projekt přestavby sociálního bydlení do aktivního standardu nedaleko Bruselu – RenovActive.

Až polovina současných obytných budov v Evropě byla postavena v rozmezí let 1945 až 1980. Průměrný rostoucí věk budov potvrzují i data Eurostatu.

Společnost VELUX se na celosvětové úrovni angažuje v oblasti snižování energetické náročnosti budov. Dlouhodobě upozorňuje na to, že krom minimalizace spotřeby energie je potřeba zaměřit se i na dosáhnutí komfortu pro uživatele budov. Zkoumá, jak je možno dosáhnout v novostavbách i rekonstruovaných budovách optimální energetickou účinnost, a zároveň zaručit vysoký komfort bydlení a minimální dopad na životní prostředí. Jde o tzv. princip aktivního domu.

Výzkum přinesl 25 modelových domů na různých místech v Evropě – s ohledem na pohodlí, energetickou účinnost a životní prostředí. Součástí bylo i šest domů, které byly postaveny v rámci projektu Model Home 2020.

 „Po sérii modelových domů – novostaveb – jsme se chtěli zaměřit na rekonstrukce. V Evropě se drží pomalý trend rekonstrukcí – momentálně se až 75 % budov stále nachází v původním stavu. Chtěli jsme vytvořit koncept komplexní renovace, která by splňovala základní parametry aktivního domu,“ říká Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX.

Inspirativní RenovActive
Projekt renovace sociálního bydlení v belgickém Bruselu naznačuje trend, kudy by se v budoucnosti mohly ubírat rekonstrukce starších budov. Hlavními kritérii projektu byly dobrá měřitelnost, cenová dostupnost a reprodukovatelnost. Projekt měl otestovat možnosti sociálního bydlení a rodinných domů, které mají nízké náklady a vysokou energetickou účinnost a poskytují komfort. Primárním cílem projektu bylo dokázat finanční realizovatelnost rekonstrukce aktivního domu v kontextu evropského sociálního bydlení.

Projekt je dílem architektonické kanceláře ONO architectuur v Antverpách. Hlavního architekta projektu, Jonase Lindekense, myšlenka projektu RenovActive hned zaujala. „Uvědomili jsme si, že právě aktivní dům vytváří lepší rovnováhu mezi více architektonickými cíli a my můžeme dosáhnout vynikajících parametrů z hlediska spotřeby energie, komfortu a kvality života bez závažných omezení.“ Architekti zvolili při svém postupu modulární koncept. Objekt rozdělili na sedm individuálních prvků. Díky tomu se podařilo sladit otázku financí s požadavky investora.

Sedm kroků k cenově dostupné udržitelné rekonstrukci
Výhodou modulárního konceptu je možnost přizpůsobení typologii jakéhokoliv bytového domu a jeho opakovatelnost. Sedm kroků je možné aplikovat v rozličné míře v závislosti na dispozici stávající budovy a finančního limitu renovace.

1. Půdní vestavba
Využití potenciálu horního podlaží; první prvek hledá nevyužité prostory a mění je na obytnou plochu vysoké kvality. U přestavby podkroví se při vytváření obytného prostoru věnuje velká pozornost dennímu světlu; vzniká zde více prostoru s velkým množstvím přirozeného světla, lepším větráním a regulací tepla.

2) Větší plocha oken
Velká fasádní i střešní okna zvětšují množství a zejména kvalitu denního světla. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře.

3. Otevřená schodišťová šachta
Otevřená schodišťová šachta zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla a účinné větrání s použitím komínového efektu. Denní světlo je rozváděno do všech podlaží včetně centrálních místností domu. Komínový efekt navíc pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, přičemž otevřenými dveřmi a okny proudí do bytu čistý vzduch.

4. Dynamická ochrana proti slunci
Třetí plášť hraje důležitou roli při zajištění pohodlí uvnitř bytu; zajišťuje příjemnou teplotu ve dne i v noci a také během všech ročních období, zejména při průměrném počasí. Dynamické externí stínění, např. prostřednictvím rolet, snižuje během letních měsíců vyhřívání bytu sluncem.

5. Hybridní větrání
Hybridní větrací systém kombinuje mechanické a přirozené větrání pomocí automatizovaných oken a vytápění. V létě se využívají okna a schodišťová šachta pro zajištění přirozeného chlazení budovy i účinnou výměnu vzduchu, např. prostřednictvím komínového efektu. V zimě mechanická ventilace pomáhá udržet dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snižuje riziko průvanu.

6. Kvalitnější obálka domu
Obálka domu se skládá z fasádního pláště a z moderního systému vytápění, který optimalizuje energetické parametry a tepelný komfort v bytě. Fasáda byla doplněna o dodatečnou povrchovou izolaci, dům má novou střešní konstrukci a nová fasádní okna. Je vybaven podlahovým vytápěním. Na horních poschodích se vytápí moderními radiátory.

7. Zvětšení obytného prostoru
Díky přístavbě došlo ke zvětšení bytů o cennou podlahovou plochu, kterou mohou využívat jeho obyvatelé. Zvětšení je omezeno velikostí pozemku a okolního terénu.

Jedním projektem RenovActive nekončí

Dům z 20. let 20. století, který byl předmětem inovativní renovace, patří pod správu belgické asociace sociálního bydlení „Le Foyer Anderlechtois“. Asociace v krajině vlastní 3740 bytových jednotek. „Všechny domy, které jsou typologicky podobné dotyčnému, pocházejí z 20. let 20. století. Technické znalosti v tomto období nebyly na příliš vysoké úrovni. Brusel se však potýká s problémem vyšší hladiny podzemní vody, která má přímý vliv na zvýšenou vlhkost. Právě díky řešením, které nabízí koncept RenovActive, jsme se dostali velmi blízko k řešení tohoto problému,“ vysvětluje Bruno Lahousse, generální ředitel Le Foyer Anderlechtois. Projekt se představitelům společnosti líbil natolik, že přidělili prostředky na renovaci dalších 86 totožných domů, které by měly být hotové do konce roku 2018.

www.velux.cz

podle podkladů společnosti Velux

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*