Residence Golf Hostivař

Rezidence se nachází na pozemcích bývalé měcholupské plynárny, v bezprostřední blízkosti golfového hřiště. 19 rodinných domů různých velikostí a dispozic představuje komorně pojatý rezidenční projekt.
Navrhli jsme soubor rozmanitých rezidenčních budov, který se komplexním urbanistickým i architektonickým řešením vymyká běžné výstavbě tohoto typu. Původně zdevastovaná průmyslová plocha byla v širším měřítku revitalizována do komplexu, kde uspořádání bydlení, zeleně a sportu umožňuje vzájemnou symbiózu. Zahrady rodinných domů přechází plynule do zeleného a zajímavě modelovaného golfového hřiště, které tak zásadním způsobem zkvalitňuje jejich okolí. Prolínání zeleně s bydlením se uplatňuje i v menším měřítku – u samotných domů. Vnitřní prostory jsou otevřené v maximální míře do zeleně, ta naopak “prorůstá” samotnými domy.
Objekty řadových domů, dvojdomů a solitérů jsou pojaty v střídmém geometrickém designu s maximálním důrazem na ideální využití a funkčnost. Domy jsou řešeny v bílých omítkách v kombinaci s omítkou imitující pohledový beton tak, aby vynikla prostorová logika objemů.
Fasády/terasy/podhledy jsou lokálně doplněny dřevem, které je tak propojujícím elementem mezi zahradou a interiérem domu.
Zejména větší domy byly řešeny komplexně včetně interiéru a parteru, kde kromě zeleně s vodními plochami nechybí ani oživení uměleckými objekty.

Plánováním v širším urbanistickém kontextu bylo dosaženo komfortního bydlení v zeleni s dobrou dostupností do centra Prahy. Maximální využití potenciálu lokality s přínosem I pro širší okolí v konečném důsledku zatraktivňuje celou městskou část.
Spolupráce osvíceného investora s dlouhodobou vizí s architektonickou kanceláří schopnou tuto vizi naplnit. Odvaha nevyhýbat se netradičním řešením.

Autorská zpráva
Foto: Iveta Kopicová


Autor: ADR s.r.o. – Petr Kolář, Aleš Lapka; spoluautor Oxana Beresneva, Jana Moravčíková, Josef B. Novotný, Alena Kováčová
Investor: Areál Hostivař a.s.
Hlavní dodavatel: Konstruktiva Konsit a.s.
Zastavěná plocha: 520 m2
Celková užitná plocha: 869 m2
Obestavěný prostor: 2250 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*