Resort Hodolany

Původní budova bývalého hodolanského divadla sloužila posledních dvacet let jako sklad kulis. Po ještě delší době neúdržby se začaly projevovat technické poruchy stavby, a tak byl objekt městem prodán privátnímu majiteli.
Cílem návrhu bylo předložit architektonicky smysluplnou úpravu divadla a jeho okolí v souvislosti s novým využitím a také najít optimální urbanistické zapojení areálu do kontextu stávající zástavby. Koncepcí rekonstrukce bylo zachovat historickou budovu v její původní podobě a doplnit ji soudobými hmotami pro nové využití objektu.
Prostory divadla nyní slouží jako reprezentativní vstup, v nástavbě jsou kanceláře vedení resortu. Nové budovy mají jednoduchý objem kvádrů, které doplňují původní stavbu. Je pro ně charakteristické použití soudobých materiálů, kterými je sklo a předzvětralý plech corten. Ke hmotě bývalého divadla byl na jižní straně doplněn nízký kvádr obložený cortenovými plechy obsahující casino, za prosklenou fasádou je restaurace.
Přes propojovací krček nad vjedzem do parkoviště lze vstoupit do vysokého kvádru na západní straně resortu, jehož fasády jsou opět pojednány v kombinaci skla a cortenu. V tomto objektu se nachází prostory hotelu a wellness. Mezi oběma novými hmotami se nachází stěna z pohledového betonu vymezující vnitřní prostor resortu.
Součástí návrhu bylo také dopravní řešení. Spočívá zejména v obnově sjezdu z ulice Velkomoravské do ulice Tovačovského. Hlavní vstupy do resortu jsou ze severu z ulice Ostravské, stejně tak i vjezdy na parkoviště, které je na ploše dvora a také v suterénu. V podzemí se také odehrává zásobování budovy.

Autorská zpráva

Autor: Miroslav Pospíšil

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*