Restaurace U Tří růží

Při revitalizaci areálu broumovského kláštera se snažíme navázat na dílo jeho stavitelů, mezi které se řadí i Kryštof Dietzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Po úpravách klášterních zahrad, zahrnujících stavbu kulturního objektu Dřevník, přes realizaci kavárny Dietzenhofer, přišla další výzva na revitalizaci Růžového dvora, na návrh návštěvnického centra, a především na obnovu restaurace U Tří růží.

Umístění restaurace do jižního křídla kláštera symbolicky odkazuje na prostory hostince, který v komplexu fungoval od 17. až do počátku 20. století. Historická souslednost minulého století se na objektu podepsala chátráním a sérií stavebních úprav, které jsou pro přístup minulého režimu ke kulturnímu bohatství typické. Zadáním investora bylo prostory obnovit a vrátit jim život. Nejtěžším úkolem byl návrh funkčního rozvržení, které by respektovalo původní konstrukce a uspokojilo požadavky památkářů na zachování autenticity historicky cenných prvků.
 
Hlavní část restaurace je přístupná, stejně jako původní hostinec, z ulice Růžová. V centru jižního křídla je umístěna kuchyně, na kterou navazuje sál tvořený čtveřicí klenutých polí s centrálním pilířem. Chodba umožňuje přístup na zahrádku s letním barem, k hygienickému zázemí, slouží také pro zásobování kuchyně.

Interiéru dominují křivky klenutých konstrukcí. Koncept složení materiálu se odvíjel od možnosti repasování prkenné podlahy. Dalším výrazným prvkem je odhalení původních vrstev výmaleb. Mezi restaurací a kuchyní je tradiční strukturované zasklení s tabulkovým členěním, které dává hostům možnost lehce nahlédnout do kuchyně. Interiér doplňují repasované prvky jako například původní kamna, kamenná ostění, kompozice malých okének a dvířek tam, kde by je nikdo nečekal. Zachovali jsme špaletová okna a kazetové dveře s masivní obložkovou zárubní. Historicky cenné prvky jsou repasované, ostatní se vyráběly jako repliky. Osvětlení a další pohledové prvky technického vybavení jsme navrhli tak, aby do prostoru vstupovaly co nejméně výrazně. Interiér střídmě doplňují prvky z mosazi. Obložení stěn a sedací nábytek je volený v nenápadné světle šedé barvě, stoly jsou dubové.
 
Na chodbách je položena teracová dlažba ve výrazném šachovnicovém vzoru. Hygienické boxy jsou do klenutých prostor vloženy formou nízkých vestaveb, aby původní klenby zůstaly vzdušné a čitelné.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice


Klient: Agentura pro rozvoj Broumovska a.s., Baroque – place with taste s.r.o.
Autoři: Studio ADR s.r.o. – Aleš Lapka, Petr Kolář; spoluautor Anna Matoušková; spolupráce AED project a.s.
Užitná plocha: 542 m²

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*