Restaurátorské dílny a klimatizované depozitáře v čp. 2

Fotogalerie ke článku (2)

Restaurátorské dílny, foto Filip Šlapal

Restaurátorské dílny, foto Filip Šlapal

Restaurátorské dílny, foto Filip Šlapal

Restaurátorské dílny, foto Filip Šlapal
Celá fotogalerie (2)

MILENA BRAVERMANOVÁ

Myšlenka zřízení restaurátorských a konzervátorských dílen se zrodila počátkem devadesátých let 20. století. Nejprve se uvažovalo o menším trezorovém ateliéru pro bezpečné ošetření nejvzácnějších uměleckých předmětů nejenom z Pražského hradu. O málo později se jako zcela nezbytné ukázalo vytvoření restaurátorské textilní dílny, a to jednak k záchraně unikátního souboru hrobových textilií z 10. až 17. století, pocházejících z archeologických nálezů na Pražském hradě (tato část hradní sbírky je v Čechách výjimečná a neexistuje zde jiná možnost ji na úrovni konzervovat), a jednak pro urychlení restaurování početného souboru hradních gobelínů a církevních parament z fondu katedrály sv. Víta. Nakonec byla koncepce sestavena tak, aby v dílnách mohly být prováděny téměř veškeré restaurátorské a konzervátorské zásahy na sbírkových předmětech Pražského hradu, s výjimkou nábytku. Vlastní stavba byla zahájena v roce 1998 a dokončena v roce 2006.
Dílny jsou rozděleny do dvou částí: v přízemí (z hlediska úrovně vstupu do objektu) jsou umístěny textilní dílny, v suterénu dílny pro restaurování uměleckých předmětů a obrazů. Úsek textilu je rozdělen do několika ateliérů: volného textilu, gobelínů a koberců, všem provozům slouží potom víceúčelová místnost zařízená pro čištění a barvení. Koncepce této části byla vytvořena díky spolupráci s Nadací Wernera Abegga ze švýcarského Riggisbergu, jež patří k nejvýznamnějším evropským centrům restaurování textilu, jeho odborného výzkumu a sbírkové oborové činnosti. Nadace tehdy zcela nezištně poskytla nejen veškeré konzultace v oblasti materiálového vybavení, ale přímo také návody na výrobu speciálních zařízení. Tím je například skleněný prosvětlovací stůl a mycí lázeň. Od začátku byl tento úsek vybaven mikroskopy, posléze byl dokoupen i vakuový stůl. Nezbytnou součástí je zde fotoateliér, určený k fotodokumentaci nejen postupu zásahů, ale i všech hradních památek. Zpočátku byl v této části umístěn i ateliér restaurování uměleckého řemesla, naráželo se však na nedořešené technické problémy, především s odsáváním chemikálií.
Protože se idea restaurování hradních památek přímo na Pražském hradě osvědčila, po určité době se přistoupilo k myšlence rozšířit provoz na restaurování obrazů a přebudovat úsek restaurování předmětů uměleckohistorického charakteru. Celá tato část se umístila do suterénu čp. 2, kde bylo možné problém odsávání vyřešit. Ateliéry obrazů a uměleckého řemesla zabírají vždy více místností, neboť se uvažovalo i o možnosti částečného pronájmu. V ateliéru obrazů jsou sítě na zavěšení předmětů, lakovna a podtlakový nažehlovací stůl. K nedestruktivnímu průzkumu slouží mikroskopy a kamera pro infračervenou reflektografii. V ateliéru restaurování uměleckého řemesla se mohou restaurovat i kovy pocházející z archeologických výzkumů, které vzhledem k dlouhodobému uložení v nestandardních podmínkách vyžadují specifický přístup. K vybavení patří například ultrazvuková vana, vakuová sušárna, restaurátorská tavicí pec či valcna.
Celé restaurátorské dílny jsou nadstandardně zabezpečeny, neboť jsou zde po delší dobu uloženy vzácné předměty, často i národní kulturní památky.
Pro uchování vzácných předmětů jsou zásadní podmínky, ve kterých se nacházejí, především stabilní teplota a vlhkost, často je také nutno zamezit přístupu denního světla. Bezprašné prostředí je samozřejmostí. Proto byly v bývalém Ústavu šlechtičen v roce 2000 dokončeny i dva specializované depozitáře. Jeden pro uložení obrazů s moderním systémem jejich zavěšování na posuvných vertikálních sítích, druhý pak pro archeologické památky vyšší hodnoty, jako jsou šperky, kovy či pohřební klenoty, dále pro textilie z archeologických výzkumů a chrámového pokladu (ten je trvale umístěn v katedrále sv. Víta, kde jsou nicméně pro tkaniny ne zcela vyhovující podmínky). Kvůli stabilním podmínkám sem byla přemístěna i textilní část souboru českých korunovačních klenotů, především plášť. Depozitáře mají upravované vnitřní prostředí a jsou zabezpečeny na odpovídající úrovni.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*