Revitalizace bytových domů s pomocí služby od společnosti Baumit

Společnost Baumit jako výrobce a prodejce stavebního materiálu s více než 25letou historií připravila komplexní službu Průvodce revitalizací bytových domů, kterou může využít vaše SVJ nebo SBD. Průvodce vás provede jednotlivými kroky revitalizace od první myšlenky a záměru až po finální realizaci. Pojďme si představit jednotlivé kroky této služby s Ing. Tomášem Turkem, manažerem pro klíčové zákazníky společnosti Baumit.

1 – Investiční záměr a audit
Asi nejdůležitějším krokem je rozhodnutí, jaká opatření realizovat, jaké úspory nebo výhody to přinese a v jakém časovém horizontu se vynaložené prostředky vrátí. S tím souvisí prvotní odhad nákladů investice a následných úspor. Ten vychází z osobního jednání na místě s členy představenstva společenství nebo předsednictva bytového družstva či bytovými techniky. Z tohoto jednání vzejde prvotní odhad nákladů na navržená opatření a s tím spojené úspory a výhody, ale také rozhodnutí, jak daná opatření financovat. V případě schválení prvotního odhadu většinou následuje zpracování energetického auditu s návrhem optimální varianty. 

2 – Dotace a financování
V rámci revitalizace asi nejdramatičtější bod – financování. V rámci této služby sledujeme aktuální dotační programy, které se vztahují k revitalizačním opatřením (v tuto chvíli hlavně energetické a ekologické dotace). Společně najdeme vhodný dotační program a zajistíme veškerou administraci a vyplnění dotačních žádostí. Ne vždy se však využití dotačních programů ukáže jako vhodné. V rámci tohoto kroku využíváme služby administrátorů a zpracovatelů v daném regionu, aby specifika dotačních titulů v dané oblasti důvěrně znali. Dále spolupracujeme s odborníky na finanční poradenství v oblasti úvěrů pro bytové domy, kteří vám dokážou zajistit několik nabídek, a vy už si sami vyberete tu nejvýhodnější.

3 – Legislativa a žádosti
Jsme na vaší straně, i pokud jde o legislativní změny a požadavky jednotlivých dotačních programů, nároky na technická řešení a legislativu spojenou s vyřízením stavebního povolení nebo ohlášení prováděných opatření. Naši administrátoři zajistí vyplnění formulářů a sestavení všech dokumentů, včetně podání žádostí na příslušná místa. S tím úzce souvisí také inženýrská činnost při vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

4 – Projekt a výběrové řízení
– Zajistíme komplexní zpracování projektové dokumentace projektantem nebo projekční firmou – v naší databázi máme k dispozici mnoho proškolených spolupracujících projektantů, a tak si sami můžete vybrat, kterého si zvolíte.
– Zajistíme nezbytné zkoušky a podklady pro projektanta.
– Koordinujeme zpracování podkladů pro dotační titul ve spolupráci projektant x administrátor.
– Pomůžeme vám se zajištěním výběrového řízení na dodavatele stavby s doporučením vhodných a ověřených realizačních firem, včetně vyhodnocení výběrového řízení na základě zvolených výběrových kritérií.

5 – Technická řešení
Ve spolupráci s projektantem dokážeme vybrat vhodné technické řešení, přitom využíváme komplexnost naší nabídky systémů a materiálů od sanace až po zateplovací systém. Pomůžeme vám zajistit dodržování aplikačních postupů při provádění a navrhneme vhodný postup údržby během životnosti použitého systému. V rámci tohoto bodu vám můžeme nabídnout i další služby z naší nabídky. Těmi nejoblíbenějšími jsou služby spojené s barevným návrhem fasády. Rádi vám zhotovíme barevné vzorky vámi vybraných odstínů.

Jaká je časová náročnost zpracování jednotlivých pilířů?
1. Investiční záměr a audit: cca měsíc při dodání kompletních podkladů
2. Dotace a financování: cca 2 měsíce od kompletace dotace až po její získání
3. Legislativa a žádosti: individuální
4. Projekt a výběrové řízení: cca 1,5 měsíce, vždy je však dobré počítat s časovou rezervou
5. Technická řešení: probíhají průběžně

Nejčastěji kladené otázky:

Kolik tato služba stojí?
Tato služba je zadarmo. 

Budu něco platit?
Zpoplatněny jsou jednotlivé funkční kroky – projekt, energetický audit, zpracování žádosti o dotace, inženýrská činnost.

V kterém regionu je služba dostupná?
Služba je dostupná v celé ČR.

Je možné zpracovat vizualizaci bytového domu ve vybraném barevném odstínu?
Pokud si nejste jisti, zda je vámi vybraný barevný odstín či kombinace odstínů to pravé pro váš bytový dům, nabízíme vám jednoduché řešení. V aplikaci Baumit Vizualizace dostupné na www.baumit.cz si po nahrání fotografie svého bytového domu můžete vyzkoušet různé kombinace barevných odstínů a kreativních textur. Taktéž je možné nechat si vytvořit za poplatek profesionální vizualizaci.

Je možné získat fyzický vzorek budoucí fasády?
Barevný odstín na papíře se může oproti skutečnosti na fasádě lišit o několik barevných odstínů, proto doporučujeme objednat si také vámi vybranou fasádní barvu, fasádní probarvenou omítku nebo mozaikovou omítku jako fyzický vzorek v aplikaci Baumit Vzorky, opět dostupné na www.baumit.cz. Vámi vybraný vzorek lze dodat na desce o rozměrech 30 x 40 cm, popř. v 1,0kg kbelíku v mokrém stavu u probarvených fasádních omítek nebo 0,5l kbelíku u fasádních barev. Jen tak budete mít vždy jistotu správného výběru.

podle podkladů společnosti Baumit

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*