Revitalizace bývalého pivovaru 2100 Broumov

Autor: Alexandr Skalický / AS2000
Investor: Město Broumov
Studie: leden 2008

Areál bývalého měšťanského pivovaru tvoří skupina staveb, které byly dlouhou dobu nevyužívané a které postupně chátrají. Investiční záměr počítá se snesením větší části původních objektů. Nově navržená víceúčelová budova občanské vybavenosti 2100 reaguje svým architektonickým výrazem na stavební lokalitu na hranici mezi sevřenou zástavbou historického středu města a poměrně velkým městským parkem rozšířeným navíc o bývalou klášterní zahradu. Stavba je hmotově rozdělena na dvě části. Východní část nového domu obsahuje sportovní halu, wellness a parkovací plochy, v západní části je hudební klub, společenský sál a restaurace. Návrh nového objektu vychází ze současné urbanistické situace. Obě navržené části multifunkční stavby jsou v principu samostatnými domy a mohou být tak i provozovány. Mezi hmotami je nástupní terasa s průhledy do parku a mezi městskou zástavbu. Podél ulice je navrženo průčelí tradičně omítnuté a porostlé různými druhy popínavých rostlin. Návštěvník nebo obyvatel města, který bude procházet podél stavby, může dům vnímat díky jižnímu průčelí jako počátek parku nebo velký umělý přírodní prvek. Jestliže je stavba ve směru k historickému středu města vymezena jako „zelená“ stěna, ve směru do parku budova působí zcela jinak. Průčelí severní, západní a východní a také průčelí mezi oběma samostatnými částmi multifunkčního objektu je obloženo obkladem z reflexních skel. V průčelích domu se tak bude odrážet okolní park nebo průčelí kláštera. V pohledech z větší dálky od budovy městského úřadu, od příjezdové komunikace do města nebo z parku bude nová stavba splývat se svým okolím. Výtvarnými prvky, které iluzi popření hmoty v území narušují, jsou grafická označení jednotlivých provozů na průčelích domu — čísla a písmena H2245, W, G54, S300, K, R64.
 
Alexandr Skalický

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*