Revitalizace centrální části obce Bukovany

Centrum obce Bukovany tvoří ostrov budov uprostřed návsi, který vznikl průsečíkem silnice a obslužné komunikace a následným soustředěním funkcí obecního úřadu, zubaře, obchodu, knihovny a rodinného centra. Půdorysným tvarem připomíná mandorlu. Toto území bylo chaotickou směsí zpevněných ploch, chodníků, předzahrádek s drátěnými ploty, živých plotů a asfaltových a štěrkových ploch provizorních parkingů. Vedení obce tu chtělo vybudovat shromažďovací a společenské centrum obce. Dále investor požadoval vytvoření důstojného vstupního prostoru před budovou radnice a bývalé školy (nyní rodinného centra) a nové ozelenění celého prostoru.
Ideou návrhu bylo vymezit přesné ohraničení, umístění a rozměry nových funkcí. Páteří pro jejich uspořádání je široký chodník na jižní straně bloku, na který byly jednotlivé funkce „navěšeny”. Na východní straně se chodník rozšiřuje ve shromažďovací prostor, ze severní strany ukončený stupňovitým sezením. V jeho těžišti je umístěn pomník T.G.M. Z jižní strany prostor vymezuje lavice a přemístěný pomník osvobození. Rozšířený chodník před radnicí člení informační tabule a doplňují ho lavičky. Součástí opravy centrálního bloku je návrh úprav sběrného dvora s vjezdem, hraniční zdi a fasád dvorních přístavků na severní straně.
Ozelenění centrálního prostoru je navrženo formou stromořadí, které je podél komunikací zdvojeno a podporuje tím půdorysný tvar centra obce. Chodníky a shromažďovací prostor byly vydlážděny odseky žlutošedé žuly s obrubou z žulových kostek. Stupňovité sezení a lavice jsou z dubových fošen, infotabule a osvětlovací tělesa jsou kovové s nátěrem kovářskou barvou. Štít bývalé školy byl ozeleněn popínavou zelení.

Autorská zpráva

 

Investor: obec Bukovany, zastoupená starostkou Ing. Ivanou Vančurovou
Autoři: Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. arch. Karel Prášil, Ing. Pavel Klásek

Revitalizace centrální části obce Bukovany získala první cenu Rudolfa Eitelbergera 2015.
Více na: http://stavbaweb.dumabyt.cz/cena-rudolfa-eitelbergera-2015-12998/clanek.html

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*